1

Wybierz kolejno opcje Widok > Panele > Zarządzanie panelami, aby dodać do spotkania panel Ankietowanie.

2

Na stronie Zarządzanie panelami wybierz Ankietowanie w sekcji Dostępne panele i kliknij opcjęDodaj. Następnie kliknij OK.

3

Wybierz typ pytania z listy rozwijanej w sekcji Pytanie na panelu Ankietowanie.

 • Wybierz opcję Krótka odpowiedź jeśli chcesz utworzyć ankietę z krótką odpowiedzią.
 • Wybierz Wiele opcji wyboru — wiele odpowiedzi jeśli chcesz utworzyć ankietę z wieloma odpowiedziami na liście możliwości.
 • Wybierz Wiele opcji wyboru — pojedyncza odpowiedź jeśli chcesz utworzyć ankietę z jedną odpowiedzią na liście możliwości.
4

Kliknij opcję Nowe, aby utworzyć nowe pytanie.

5

Wpisz swoje pytanie w wyświetlonym polu tekstowym i naciśnij klawisz Enter. W wyświetlonym polu tekstowym wpisz odpowiedź na swoje pytanie i naciśnij klawisz Enter.

6

(Opcjonalnie) Powtórz ten proces dla wszystkich pytań i odpowiedzi, które chcesz dodać.

7

Kliknij opcję Otwórz ankietę.

1

Wybierz kolejno opcje Widok > Panele > Zarządzanie panelami, aby dodać do spotkania panel Ankietowanie.

2

Na stronie Zarządzanie panelami wybierz Ankietowanie i kliknij opcję Dodaj. Następnie kliknij OK.

3

Przejdź do panelu Ankietowanie dla każdego pytania i odpowiedzi, które chcesz utworzyć.

 • Kliknij ikonę Dodaj pytanie, aby dodać nowe pytanie.

 • Kliknij ikonę Dodaj odpowiedź, aby dodać nową odpowiedź.

4

Dla każdego utworzonego pytania wybierz typ pytania z listy rozwijanej w sekcji Pytanie w panelu Ankietowanie.

 • Wybierz Wiele odpowiedzi, jeśli chcesz wybrać wiele odpowiedzi z listy możliwości.
 • Wybierz Pojedyncza odpowiedź jeśli chcesz wybrać jedną odpowiedź z listy możliwości.
 • Wybierz Krótka odpowiedź jeśli chcesz wpisać krótką odpowiedź.
5

(Opcjonalnie) Powtórz ten proces dla wszystkich pytań i odpowiedzi, które chcesz dodać.

6

Kliknij opcję Otwórz ankietę.

Zadanie

Czynność

Zmiana typu pytania

Windows: Wybierz pytanie, które chcesz zmienić, a następnie wybierz z listy rozwijanej nowy typ pytania. Kliknij opcję Zmień typ, aby wprowadzić zmianę.

Mac: Wybierz przycisk Kliknij tutaj, aby zmienić typ pytania, który jest wyświetlany pod każdym pytaniem.

Edytowanie pytania lub odpowiedzi

Wybierz pytanie lub odpowiedź, kliknij ikonę EdytujEdytuj, a następnie wprowadź zmiany.

Usuwanie pytania lub odpowiedzi

Wybierz pytanie lub odpowiedź, a następnie wybierz ikonę UsuńUsuń.

Zmiana kolejności pytań lub odpowiedzi

Wybierz pytanie lub odpowiedź, a następnie kliknij ikonę Przenieś w góręPrzenieś w górę lub Przenieś w dółPrzenieś w dół.

Usuwanie całego kwestionariusza

Wybierz opcję Wyczyść wszystko u dołu panelu Ankietowanie.

Wyświetlanie licznika czasu w trakcie ankietowania

 1. Windows: Wybierz przycisk Opcje u dołu panelu Ankietowanie.

  Mac: Wybierz ikonę Opcje w prawej dolnej części panelu Ankietowanie.

 2. Zaznacz pole wyboru Wyświetl, wpisz czas w polu Alarm, a następnie kliknij OK.

  Opcje ankietowania

Otwieranie ankiety

 1. Kliknij opcję Otwórz ankietę.

 2. Kliknij Zamknij ankietę, aby zamknąć ankietę. Jeśli ankieta jest ograniczona czasowo, zamknie się automatycznie.

Udostępnianie wyników ankiety uczestnikom

W sekcji Udostępnij uczestnikom zaznacz pole wyboru Wyniki ankiety lub Wyniki indywidualne, a następnie kliknij opcję Zastosuj.

Zapisywanie kwestionariusza ankietowego

Wybierz kolejno opcje Plik > Zapisz > Pytania ankietowe lub kliknij ikonę ZapiszZapisz.

Zapisywanie wyników ankiety

Wybierz kolejno opcje Plik > Zapisz > Wyniki ankiety lub kliknij ikonę ZapiszZapisz.

Otwieranie pliku kwestionariusza ankietowego i jego wyświetlanie w panelu Ankietowanie

Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz pytania ankietowe lub kliknij ikonę OtwórzOtwórz.

Wyświetlanie i udostępnianie wyników ankiety

Domyślnie tylko prezenter może zobaczyć wyniki ankiety.

Aby udostępnić wyniki ankiety uczestnikowi, wybierz kolejno opcje Udostępnij uczestnikom > Wyniki ankiety > Zastosuj.

Wyniki ankiety