1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, iść do Ustawienia połączeń.

3

Włącz Zadzwoń Powiadom.

4

Wpisz adres e-mail, aby wysyłać powiadomienia.

5

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na Harmonogramy zakładka w Dzwonienie do portalu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz harmonogram, aby zastosować się do ustawień połączeń.

6

Kliknij Dodaj harmonogram aby ustawić następujące parametry:

  • Gdy— Wybierz swój predefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia z—Wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach od Dowolny numer telefonu lub Wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe informacje.
  • Powiadom mnie lub Nie powiadamiaj mnie— wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o odebranych połączeniach, które mieszczą się w tych parametrach.
7

Kliknij opcję Zapisz.

Twój harmonogram został dodany do Powiadom mnie lub Nie powiadamiaj mnie stół. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.