1

Otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniami i wybierz Dołącz, gdy przyjdzie czas, aby dołączyć do spotkania.

2

Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie wybierz opcję Dołącz do spotkania.

3

Zostanie pobrany instalator aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (.exe), aby dołączyć do spotkania.

4

Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi i Zasady ochrony prywatności.

Okno dialogowe aktualizacji Webex

Zostanie wyświetlone okno podglądu Webex Meetings.


 

Możesz zmienić swoją nazwę oraz adres e-mail, klikając swoją nazwę w lewym górnym rogu okna podglądu.

5

Połącz audio i wideo, aby inni uczestnicy mogli Cię usłyszeć i zobaczyć.

6

Jeśli chcesz opuścić spotkanie, wybierz Opuść z elementów sterujących spotkania, a następnie wybierz opcję Opuść spotkanie.

Aplikacja klasyczna Cisco Webex Meetings zostanie zainstalowana na komputerze, a następnie otwarta.

Aplikacja jest instalowana tylko wtedy, gdy nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings ani narzędzi zwiększających wydajność Cisco Webex.

Możesz użyć aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings, aby dołączyć do następnego spotkania Webex, na które Cię zaproszono. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings jako gość.

1

Otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniami i wybierz Dołącz, gdy przyjdzie czas, aby dołączyć do spotkania.

2

Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie wybierz opcję Dołącz do spotkania.

Wybierz listę Dołącz do spotkania, aby zobaczyć więcej sposobów dołączania do spotkania.

3

Okno podglądu Webex Meetings otworzy się w nowym oknie przeglądarki. Połącz audio i wideo, aby inni uczestnicy mogli Cię usłyszeć i zobaczyć.


 

Możesz zmienić swoją nazwę oraz adres e-mail, klikając swoją nazwę w lewym górnym rogu okna podglądu.

4

Jeśli chcesz opuścić spotkanie, wybierz Opuść z elementów sterujących spotkania, a następnie wybierz opcję Opuść spotkanie.

Co dalej

Aby szybko i łatwo dołączać do innych spotkań Webex, pobierz aplikację klasyczną Cisco Webex Meetings i używaj jej jako gość:

  1. Wybierz łącze umożliwiające dołączenie z zaproszenia e-mail.

  2. Przejdź do części Pobierz i wybierz przycisk Pobierz.

  3. Uruchom plik instalacyjny .dmg i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aplikacja klasyczna Cisco Webex Meetings zostanie otwarta po zakończeniu instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings jako gość.