Działanie funkcji Feature

 • Gdy dzwoniący wybiera numer użytkownika, który ma włączoną funkcję Sequential Ring, słyszy komunikat z prośbą o pozostanie na linii. Jeśli ustawienie przerwania jest włączone, dzwoniący usłyszy również komunikat, aby nacisnąć funt, aby przerwać wyszukiwanie, jeśli ma to zastosowanie.

 • Dzwoniący słyszy dzwonek po pierwszym zapowiedzi.

 • Jeśli połączenie zostanie odebrane przez dowolny numer z listy wyszukiwania, wyszukiwanie zostanie zatrzymane.

 • Co 20 sekund odtwarzana jest wiadomość informacyjna z prośbą, aby dzwoniący pozostał na linii.

 • W przypadku naciśnięcia przycisku przerwania (#) dzwoniącemu zapewniona jest opcja braku odpowiedzi abonenta.

 • Po wypróbowaniu wszystkich numerów i braku odpowiedzi, oddzwonienie lub ogłoszenie jest przerywane, a dzwoniący otrzymuje opcję przetwarzania braku odpowiedzi abonenta (w większości przypadków poczta głosowa).

Skonfiguruj dzwonek sekwencyjny

1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, iść do Ustawienia połączeń, przełącznik włączony Pierścień sekwencyjny.

3

Wprowadź listę 10-cyfrowych numerów lub numerów międzynarodowych E.264, które mają być wybierane w kolejności od 1 do 5. Z każdą wprowadzoną linią możesz także ustawić liczbę dzwonków dla każdego urządzenia.

4

Wybierz Liczba dzwonków z rozwijanego menu, a następnie Sprawdź Potwierdzenie odpowiedzi dla każdego numeru, jeśli chcesz, aby abonent, do którego dzwonisz, nacisnąć 1 na klawiaturze, aby odebrać połączenie.

5

Aby numer rządził jako pierwszy w sekwencji, najpierw sprawdź lokalizację bazy pierścienia dla __ pierścieni.

6

Aby umożliwić dzwoniącym pominięcie wyszukiwania dostępnej linii i przejście bezpośrednio do poczty głosowej, zaznacz opcję Włącz rozmówcę, aby pominąć wyszukiwanie i przejść do poczty głosowej.

7

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.


 

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na Harmonogramy zakładka w Dzwonienie do portalu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz harmonogram, aby zastosować się do ustawień połączeń.

8

Kliknij Dodaj harmonogram aby ustawić następujące parametry:

 • Gdy— Wybierz swój predefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
 • Połączenia z—Wybierz, aby zastosować alarm priorytetowy dla połączeń od Dowolny numer telefonu lub Wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe informacje.
 • Alarm lub Nie ostrzegaj— Wybierz, czy chcesz zastosować alert priorytetowy do połączeń, które mieszczą się w tych parametrach.
9

Kliknij Zapisać aby zapisać parametry alertów priorytetowych.

Twój harmonogram został dodany do Alarm lub Nie ostrzegaj stół. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.

10

Kliknij opcję Zapisz.

Użyj dzwonka sekwencyjnego z innymi funkcjami połączeń

Sequential Ring współdziała z następującymi funkcjami połączeń:

 • Numery alternatywne – Dzwonek sekwencyjny może być używany z numerami alternatywnymi i dotyczy wszystkich numerów alternatywnych dla użytkownika.

 • Zawsze przekierowuj połączenia – Jeśli w lokalizacji głównej aktywne jest zawsze przekierowanie połączeń, ma ono pierwszeństwo przed dzwonkiem sekwencyjnym. Jeśli przekierowanie połączeń zawsze jest aktywne na dowolnym innym numerze docelowym dla dzwonka sekwencyjnego, lokalizacja dzwonka sekwencyjnego dzwoni jak zwykle i przeszukuje następną lokalizację, jeśli połączenie nie zostanie odebrane.

 • Zajęte przekierowywanie połączeń – Dzwonienie sekwencyjne ma pierwszeństwo przed przekierowywaniem połączeń zajętych. Jeśli wszystkie lokalizacje są zajęte (lub jeżeli lokalizacja podstawowa jest zajęta, gdy dzwonek sekwencyjny nie jest kontynuowany), istnieje szansa na wykonanie przekierowania połączenia zajętego (w przeciwnym razie zawsze stosowane jest przetwarzanie braku odpowiedzi). Lokalizacje z dzwonkiem sekwencyjnym mogą mieć przekierowywanie połączeń zajęte, w którym to przypadku połączenie jest przekazywane, jeśli lokalizacja jest zajęta.

 • Przekazywanie połączeń bez odpowiedzi – Dzwonienie sekwencyjne ma pierwszeństwo przed przekierowaniem połączenia bez odpowiedzi. Nawet jeśli lokalizacja podstawowa jest skonfigurowana jako lokalizacja Sequential Ring, przekroczenie limitu czasu powoduje, że Sequential Ring próbuje przejść do następnej lokalizacji. Gdy dzwonek sekwencyjny zakończy sprawdzanie wszystkich swoich lokalizacji, następuje normalne przetwarzanie braku odpowiedzi, a Przekierowanie połączenia przy braku odpowiedzi może następnie przekierować połączenie (wcześniej licznik czasu braku odpowiedzi nie jest uruchamiany ponownie).

 • Przekazywanie połączeń nieosiągalne – Jeśli jest aktywny, dzwonek sekwencyjny jest uruchamiany przed wywołaniem usługi przekierowywania połączeń nieosiągalnych. Jeśli wszystkie miejsca docelowe, w tym lokalizacje bazowe, są nieosiągalne, funkcja Call Forward Not Reachable przekierowuje połączenie na numer docelowy po przeszukaniu listy przez funkcję Sequential Ring.

 • Nie przeszkadzać – Nie przeszkadzać ma pierwszeństwo przed dzwonkiem sekwencyjnym.

 • Grupa łowiecka – Gdy wywołanie do grupy przechwytującej jest prezentowane użytkownikowi z grupy przechwytującej, usługa dzwonka sekwencyjnego użytkownika jest blokowana.

 • Zdalne biuro – Dzwonienie sekwencyjne ma pierwszeństwo przed zdalnym biurem.

 • Selektywne przyjmowanie połączeń/selektywne odrzucanie połączeń – Te funkcje mają pierwszeństwo przed sekwencyjnym dzwonkiem.

 • Jednoczesny dzwonek – Dzwonienie sekwencyjne ma pierwszeństwo przed dzwonkiem symultanicznym. Jeśli jednak lokalizacja bazowa zostanie zaalarmowana, Symultaniczny dzwonek wyzwala i dzwoni do wszystkich jednoczesnych lokalizacji.

 • Wiadomości głosowe – Jeśli lokalizacja dzwonka sekwencyjnego zostanie przełączona na pocztę głosową, usługa zostanie zakończona, a dzwoniący zostanie połączony z pocztą głosową.