Instalowanie narzędzi zwiększających wydajność Webex dla komputerów Mac

Jeśli administrator witryny włączył opcje narzędzi zwiększających wydajność Webex dla Twojej witryny Webex, wszystkie narzędzia zwiększające wydajność Webex zostaną automatycznie zainstalowane dla tej witryny. Ponadto, gdy pojawią się nowsze wersje, narzędzia zwiększające wydajność Webex będą aktualizowane automatycznie.

W razie potrzeby możesz również ręcznie pobrać i zainstalować narzędzia zwiększające wydajność Webex.


Jeśli masz poprzednią wersję narzędzi zwiększających wydajność, musisz je odinstalować przed zainstalowaniem nowej wersji.

Zanim rozpoczniesz

Przed zainstalowaniem narzędzi zwiększających wydajność Webex sprawdź, czy komputer spełnia następujące minimalne wymagania systemowe:

 • Wymagane są uprawnienia administratora na tym komputerze.

 • Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi pakietu Webex Meetings Suite, aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, przeglądarek i innych minimalnych wymagań systemowych (WBS39).

1

Zaloguj się do witryny Webex.

2

Wybierz kartę Webex Meetings.

3

Na pasku nawigacyjnym po lewej stronie, w części Wsparcie, wybierz Pobierz.

4

Upewnij się, że na stronie pobierania Webex Meetings, w obszarze narzędzi zwiększających wydajność, jest zaznaczona opcja Mac, a następnie wybierz opcję Pobierz.

Pojawi się okno dialogowe Pobieranie pliku.

5

Zapisz plik instalacyjny cwptools.dmg na komputerze.

6

Otwórz plik cwptools.dmg, a następnie otwórz plik narzędzi zwiększających wydajność Webex tools.pkg, który się pojawi.

7

Po wyświetleniu monitu wprowadź swój adres e-mail, hasło i adres URL witryny Webex.

Konfigurowanie narzędzi zwiększających wydajność Webex

Aby skonfigurować narzędzia zwiększające wydajność Webex lub zweryfikować ustawienia, otwórz okno dialogowe Preferencje, używając jednej z następujących opcji:

1

Aby skonfigurować narzędzia zwiększające wydajność Webex lub zweryfikować ustawienia, wybierz Preferencje z menu Webex na pasku menu komputera Mac.

2

Wprowadź niezbędne zmiany w następujących ustawieniach:

 • Konto: Potwierdź adres URL witryny Webex i swoją nazwę użytkownika. Aby wybrać inną witrynę Webex, wyloguj się i zaloguj ponownie.
 • Ogólne: Wybierz, które opcje chcesz włączyć:
  • Uruchom narzędzia zwiększające wydajność po uruchomieniu systemu: Automatycznie uruchamia narzędzia zwiększające wydajność Webex przy każdym uruchomieniu komputera.

  • Zaplanuj lub rozpocznij spotkania Webex w programie Microsoft Outlook: Umożliwia wykorzystanie integracji Webex z programem Microsoft Outlook do planowania i rozpoczynania spotkań Webex.

 • Spotkania: Ustawienia funkcji „Spotkanie teraz”: Wybierz Edytuj przejdź do strony Mój Webex > Preferencje w witrynie Webex i edytuj ustawienia funkcji „Spotkanie teraz”.

  W Twojej witrynie Webex zostanie wyświetlona karta Mój Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie swoich preferencji Webex.

 • Audio: Zweryfikuj swój Kod PIN do audio i informacje o koncie audio. Na przykład możesz mieć co najmniej jedno konto z numerem konferencji osobistej Webex oraz inne konto do telekonferencji. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w swoich preferencjach audio, wybierz kolejno opcje Preferencje > Audio i wideo w witrynie Webex.