Zanim zaczniesz

1

naciśnij Gość w a następnie wprowadź swój numer wewnętrzny jako identyfikator użytkownika i kod PIN poczty głosowej jako hasło.

Pole hasła wykorzystuje dwa typy metod wprowadzania: alfanumeryczne i numeryczne. Podczas wpisywania hasła zobaczysz Opcje klawisz programowy w telefonie. Możesz użyć tego przycisku programowego, aby zmienić bieżący typ wprowadzania hasła. Wybierz Wprowadź wszystko do wprowadzania alfanumerycznego i wybierz Wprowadź num do wprowadzania numerycznego.

2

naciśnij Zapisać.

Co zrobic nastepnie

Po zakończeniu korzystania z telefonu hosta możesz Wyloguj się.