Użytkownicy systemu Windows: Podczas dołączania do spotkania Webex jako gość po raz pierwszy pobierany jest instalator aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings. Aplikacja jest instalowana tylko wtedy, gdy nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings ani narzędzi zwiększających wydajność Cisco Webex.

1

Otwórz aplikację klasyczną Cisco Webex Meeting i kliknij opcję Użyj jako gość.

Użyj jako gość
2

W razie konieczności wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Wprowadzanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail
Windows: Jeśli jako kalendarz lokalny używany jest program Microsoft Outlook i zalogowano się na swoje konto Microsoft, lista Nadchodzące spotkania wyświetla spotkania zaplanowane za pomocą kalendarza programu Outlook.

Mac: Przy pierwszym użyciu aplikacji klasycznej kliknij opcję Zaimportuj spotkania programu Outlook, a następnie zaloguj się na swoje konto Microsoft, aby dodać spotkania do aplikacji klasycznej.

Jeśli chcesz zmienić swoje imię i nazwisko lub adres e-mail, kliknij .

3

Aby dołączyć do spotkania, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wprowadź łącze do spotkania, numer spotkania lub adres wideo w polu Dołącz do spotkania, a następnie kliknij Dołącz.
  Dołącz do spotkania
 • Możesz też kliknąć przycisk Dołącz obok nazwy spotkania na liście Nadchodzące spotkania.
  Lista nadchodzących spotkań

  Przycisk Dołącz pojawia się tuż przed planowanym rozpoczęciem spotkania.

Zostanie wyświetlone okno podglądu spotkania.

 

Możesz zmienić swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, klikając swoją nazwę w lewym górnym rogu okna podglądu.

4

Połącz audio i wideo, aby inni uczestnicy mogli Cię usłyszeć i zobaczyć.

5

Jeśli jesteś w pobliżu urządzenia wideo, możesz połączyć się z nim, aby dołączyć do spotkania:

 1. Wybierz opcję Połącz z urządzeniem i wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

  Połącz z urządzeniem
 2. W razie potrzeby przesuń suwak opcji Dołącz do spotkania przy użyciu tego systemu wideo w prawo.

  Dołączanie do spotkania z użyciem suwaka systemu wideo
 3. Aplikacja klasyczna wywołuje urządzenie, z którym nawiązano połączenie. Wybierz opcję Odbierz na podłączonym urządzeniu.

6

Jeśli masz połączenie z urządzeniem lokalnym, możesz udostępniać zawartość urządzeniu wideo, z którym masz połączenie, gdy nie jesteś na spotkaniu. Kliknij opcję Udostępnij na urządzeniu.

Udostępnij na urządzeniu