Administratorii site-ului pot activa Google Calendar pentru a lucra cu aplicația Webex Desktop pe computerele Windows.

Administratorii site-ului care doresc să instaleze programul de completare Cisco Webex pentru G Suite pentru toți utilizatorii din organizația lor se pot conecta la conturile lor de administrator G Suite pentru a-l instala. Urmați procesul standard Google printr-o politică de grup sau prin preferințe implicite la https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Din vizualizarea clientului din https://admin.webex.com, accesați Servicii , iar în cadrul întâlnirii , selectați Site-uri .

2

Alegeți site-ul Webex pentru a modifica setările, apoi faceți clic pe Configurare site .

3

În secțiunea Setări comune ale site-ului, selectați Opțiuni.

4

În secțiunea Integrare terță parte , sub Google, verificați Calendarul.

Puteți selecta domeniile Google care pot utiliza această funcție în Restricționarea integrării pentru utilizatorii din acest domeniu G Suite .

5

Faceți clic pe Actualizați.