Site yöneticileri, Windows bilgisayarlarda Google Takvim'in Cisco Webex Masaüstü Uygulaması ile birlikte çalışmasına izinebilir.

Kuruluşlarına sahip tüm kullanıcılar için G Suite için Cisco Webex eklentisini yüklemek isteyen site yöneticileri, eklentiyi yüklemek için G Suite yönetici hesaplarında oturum açın. https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en adresinde grup politikası veya varsayılan tercihler aracılığıyla standart Google sürecini takip edin.

1

görünümündeki müşteri https://admin.webex.com görünümünde, Hizmetler ' e gidin ve Toplantı öğesinin altında Siteler'i seçin.

2

Ayarlarının değiştir seç olduğu Webex sitesini seçin ve ardından Siteyi Yapılandır seçeneğine tıklayın.

3

Ortak Site Ayarları altında Seçenekler öğesiniseçin.

4

Üçüncü Taraf Entegrasyonu bölümünde, Google altında Takvim kutusunu seçin.

Entegrasyonu G Suite etki alanlarındaki kullanıcılarla kısıtla alanında hangi Google etki alanlarının bu özelliği kullanabilmelerini sebilirsiniz.

5

Güncelle’ye tıklayın.