Sitebeheerders kunnen Google Agenda inschakelen om met de Webex-bureaubladtoepassing op Windows-computers te werken.

Sitebeheerders die de invoegtoepassing Cisco Webex voor G Suite willen installeren voor alle gebruikers in hun organisatie, kunnen zich aanmelden bij hun G Suite-beheerdersaccounts om deze te installeren. Volg het standaard Google-proces via een groepsbeleid of via standaardvoorkeuren op https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer onder Meeting Sites .

2

Kies de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op Site configureren .

3

Selecteer onder Algemene site-instellingenOpties.

4

Controleer in het gedeelte Third-Party Integration (Integratie van derden) onder GoogleAgenda.

U kunt selecteren welke Google-domeinen deze functie kunnen gebruiken in het veld De integratie beperken tot gebruikers in deze G Suite-domeinen.

5

Klik op Bijwerken.