Cu degetul sau stylusul furnizat, creați desene, partajați idei sau adnotați conținutul partajat. Colaborarea nu a fost niciodată mai ușoară: trimiteți tablele prin email, partajați-le în timpul apelurilor pentru a permite colaborarea tuturor sau salvați-le în spațiile Webex.

Noțiuni de bază privind tabla

Atingeți butonul Tablă din partea de jos a ecranului tactil pentru a deschide tabla. Dacă aveți deja table în curs, se va deschide cea mai recentă . Dacă nu, veți deschide o tablă nouă, goală. Când barele de instrumente apar în partea de jos, sunteți gata să începeți.

Dar, mai întâi, să vorbim despre rolul butoanelor de pe bara de instrumente din partea stângă:

Deschidere

Deschideți lista de table din sesiunea curentă. Atingeți una pentru a o deschide.

Pictograma Creare tablă nouă

Nou

Deschideți o tablă nouă și goală.

Copiere

Copiați tabla deschisă în folderul de table. Atingeți pentru a găsi copia și a o deschide.

Ștergere

Ștergeți tabla deschisă. Sistemul vă va solicita să confirmați. Pentru a șterge o altă tablă din sesiunea curentă, atingeți . Atingeți Ștergere pe tabla sau tablele pe care doriți să le ștergeți (sau alegeți Selectare totală). Atingeți marcajul roșu și sistemul vă va solicita să confirmați alegerea.

Tablă neagră

Înlocuiți tabla cu un ecran neagru. Aveți posibilitatea să setați tabla neagră ca aspect implicit al tablei.

Când ați terminat

Pentru a ieși din tabla albă în orice moment, apăsați butonul Acasă, apoi atingeți Încheiere sesiune. Ștergeți conținutul existent atunci când vi se solicită acest lucru și veți reveni la ecranul de pornire. Citiți mai multe despre terminarea unei sesiuni de utilizare a tablei și ștergerea tablei, aici.

Tablele: crearea conținutului

Crearea conținutului pe table este simplă: scrieți și desenați pe ecranul tactil cu vârful degetului sau folosind stylusul furnizat . Mai multe persoane pot lucra pe o tablă în același timp. Apropiați degetele pe ecranul tactil și măriți imaginea (de până la 3 ori), la fel cum faceți și pe telefon. Pentru a vă deplasa pe tablă când aceasta este mărită, apăsați și glisați în direcția în care doriți să vă deplasați. Pentru a obține o imagine de ansamblu a întregii table, micșorați imaginea (de până la 10 ori).

Acum, vom vedea ce puteți face folosind butoanele de pe bara de instrumente din mijloc, din partea de jos a ecranului:

Anulare/Repetare

Anulați/repetați ultimele acțiuni.

Stilou

Modificați conturul urmei stiloului. Atingeți pentru a selecta grosimea: . Atingeți oricare dintre butoanele colorate pentru a alege o altă culoare.

Radieră

Schimbați instrumentul la Radieră și ștergeți greșelile. Pentru a goli complet tabla, atingeți radiera de două ori și apoi atingeți Ștergere totală.

Forme

Tabla albă poate recunoaște forme de bază, cum ar fi pătratele, cercurile, triunghiurile, dreptunghiurile, săgețile și liniile curbe pe măsură ce le desenați ; de asemenea, aceasta va îndrepta liniile și va închide golurile mici din contururi. Fie atingeți butonul și desenați o formă, fie desenați forma și apăsați ecranul tactil timp de o secundă înainte de a ridica degetul sau stylusul. Tabla detectează forma și o ajustează.

Notă adezivă

Adăugați o notă adezivă pe tablă. Atingeți butonul pentru a afișa o tastatură pe ecran. Introduceți textul (până la 6 rânduri), selectați o culoare și apăsați bifa pentru a adăuga nota pe tablă. Atingeți orice notă aflată deja pe tablă pentru a schimba culoarea, pentru a edita textul sau pentru a o șterge. Apăsați o notă și glisați cu degetul pentru a o muta.

Partajarea unei table într-un apel

Puteți partaja tabla într-un apel, iar ceilalți participanți o pot edita de pe dispozitivele lor sau din aplicația Webex. Veți vedea inițialele de avatar sau de dispozitiv ale participantului care editează o tablă partajată în orice moment.

1

În timpul unui apel (sau dintr-un spațiu Webex deschis), apăsați pe butonul Acasă și atingeți Tablă . Tabla albă este partajată în mod automat în direct cu participanții la apel. Atingeți pentru a deschide o tablă nouă în timpul apelului.

2

Atingeți Done (Terminat) în colțul din stânga al ecranului atunci când terminați lucrul, dar rețineți că tabla este partajată în continuare.

3

Atingeți pentru a continua lucrul sau atingeți Stop sharing (Oprire partajare) pentru a opri partajarea tablei cu ceilalți.

4

Când apelul este terminat, Save your work (Salvare lucru) apare pe ecranul principal. Atingeți această opțiune pentru a salva tabla într-un spațiu Webex.

Salvarea și trimiterea tablelor

Dacă placa este deja conectată la aplicația Webex, deschideți un spațiu de pe tablă. Tabla pe care o creați în sesiunea curentă va fi salvată automat în acel spațiu, sub forma unor instantanee în format. png. Pentru mai multe detalii despre modul de deschidere a unui spațiu pe o tablă, consultați Deschiderea unui spațiu pe un dispozitiv Cisco Webex Board.

În caz contrar, puteți salva tabla prin crearea unui spațiu nou pentru aceasta sau prin deschiderea unui spațiu existent:

1

Pe tabla activă, atingeți sau atingeți butonul Acasă pentru a deschide caseta de dialog Save Your Work (Salvare lucru). Fie:

Selectați Create a new space (Creare spațiu nou).

Sau

Selectați Save to an existing space (Salvare într-un spațiu existent). Conectați-vă la aplicația Webex și deschideți spațiul în care doriți să salvați. Dacă sunteți un utilizator vizitator pe un dispozitiv Webex Board personal, puteți salva numai în spațiile în care este membru proprietarul dispozitivului. Ca oaspete, nu puteți deschide nicio tablă dintr-un spațiu în care proprietarul dispozitivului nu este membru.

2

Selectați orice tablă suplimentară pe care doriți să o salvați.

Dacă creați un spațiu nou, atingeți săgeata albastră din colțul din dreapta sus. În următoarea casetă de dialog. aveți posibilitatea să redenumiți spațiul și să adăugați persoane.

3

Atingeți bifa albastră din colț. Tabla va fi salvată.

Dacă ați creat un spațiu nou, acesta se va deschide în aplicația Webex.

Pentru a trimite prin email tabla activă, atingeți în colțul din dreapta jos. Sau atingeți și alegeți una sau mai multe table din listă. În caseta de dialog, introduceți adresele de email sau numele persoanelor din director. Editați linia subiectului și atingeți bifa albastră pentru a trimite mesajul. Destinatarii vor primi un email cu tabla în format .pdf.