Създавайте рисунки, споделяйте идеи и анотирайте споделено съдържание с пръст или предоставената писалка. Сътрудничеството никога не е било по-лесно: изпращайте своите бели дъски по имейл, споделяйте ги по време на повиквания, така че всички да работят заедно, или ги записвайте в Webex пространства.

Основи на бялата дъска

Докоснете бутона на бялата дъска в долната част на сензорния екран, за да отворите бялата дъска. Ако вече имате активни няколко бели дъски, се отваря последната . Ако нямате, ще се отвори ново празно табло. Когато лентите с инструменти се появят в долната част, сте готови да стартирате.

Но първо да разгледаме за какво служат бутоните в лявата лента с инструменти:

Open (Отваряне)

Отворете списъка с бели дъски от текущата сесия. Докоснете една, за да я отворите.

Икона за създаване на нова бяла дъска

New (Нов)

Стартиране на нова, празна бяла дъска.

Copy (Копиране)

Копирайте отворената бяла дъска в папката на бялата дъска. Докоснете , за да намерите копието и да го отворите.

Delete (Изтриване)

Изтрийте отворената бяла дъска. Системата ще ви помоли да потвърдите. За да изтриете друга бяла дъска от текущата си сесия, докоснете . Докоснете Delete (Изтриване) върху бялата(ите) дъска(и), които искате да изтриете (или изберете Select All (Избор на всички). Докоснете червената отметка и системата ще ви помоли да потвърдите избора си.

Черно платно

Променете бялата дъска на черен екран. Можете да зададете черно платно като външен вид по подразбиране на бялата дъска.

Когато приключите

За да излезете от бялата дъска по всяко време, натиснете бутона Home (Начало) и след това докоснете End Session (Край на сесията). Изтрийте съществуващата си работа, когато бъдете подканени, и ще се върнете към началния екран. Прочетете повече за прекратяването на вашата сесия за работа с бяла дъска и почистването на таблото тук.

Бели дъски: Създаване на съдържание

Създаването на съдържание на вашата бялата дъска е лесно: просто пишете и чертайте върху сензорния екран с пръста си или с помощта на предоставената писалка. Повече от един човек може да работи на таблото по едно и също време. Щипнете и увеличете (до 3x) сензорния екран, точно както правите на телефона си. За да се движите по бялата дъска, докато сте увеличили, натиснете и плъзнете в посоката, в която искате да се движите. За да получите общ изглед на цялата бяла дъска, намалете мащаба (до 10x).

Да разгледаме какво можете да правите с помощта на бутоните в средната лента с инструменти в долната част на екрана:

Undo/Redo (Отмяна/Връщане)

Отмяна/връщане на последното(ите) действие(я).

Pen (Писалка)

Промяна на щрихите на писалката. Докоснете, за да изберете дебелината: . Докоснете някой от оцветените бутони, за да изберете различен цвят.

Eraser (Гума)

Променете пръста си (или писалката) на гума и изтрийте грешките. За да изчистите напълно бялата дъска, докоснете гумата два пъти и след това докоснете Clear All (Изчистване на всички).

Форми

Бялата дъска може да разпознава основни форми като квадрати, кръгове, триъгълници, правоъгълници, стрелки и извити линии, докато ги чертаете, и ще изправи ръбовете и ще затвори малки пропуски в очертанията вместо вас. Докоснете бутона и начертайте форма или начертайте формата и натиснете сензорния екран за секунда, преди да вдигнете пръста си или писалката. Бялата дъска засича формата и я настройва вместо вас.

Лепкава бележка

Добавяне на лепкава бележка към бялата дъска. Докоснете бутона, за да изведете софтуерна клавиатура. Въведете текста си (до 6 реда), изберете цвят и докоснете отметката, за да добавите бележката към таблото. Докоснете всяка бележка, която вече е на таблото, за да промените цвета, да редактирате текста или да го изтриете. Натиснете бележка и плъзнете с пръст, за да я преместите.

Споделяне на бяла дъска в повикване

Можете да споделяте своята бяла дъска в повикване и другите участници могат да я редактират от своите устройства или от приложението Webex. Ще виждате по всяко време аватара или инициалите на устройството на участника, който редактира споделена бяла дъска.

1

По време на повикване (или от повикване в отворено Webex пространство) натиснете бутона за начало и докоснете Whiteboard (Бяла дъска) . Вашата бяла дъска автоматично се споделя на живо с участниците в повикването. Докоснете , за да отворите нова бяла дъска по време на повикването.

2

Докоснете Done (Готово) в левия ъгъл на екрана, ако сте приключили с работата, но не забравяйте, че бялата ви дъска все още е споделена.

3

Докоснете , за да продължите да работите или докоснете Stop sharing (Спиране на споделянето), за да спрете другите да виждат вашата бяла дъска.

4

Когато повикването приключи, Save your work (Записване на работата) се появява на началния екран. Докоснете го, за да запишете белите дъски в Webex пространство.

Запис и изпращане на бели дъски

Ако вашата дъска вече е свързана с приложението Webex, просто отворете пространство на дъската. Белите дъски, които създавате в текущата сесия, ще бъдат записани автоматично в това пространство, като моментни снимки в .png формат. За повече информация как да отворите пространство на табло , вижте Отваряне на пространство в Cisco Webex Board.

В противен случай можете да запишете белите дъски, като създадете ново пространство за тях или като отворите съществуващо пространство:

1

В активната бяла дъска докоснете или докоснете бутона Home (Начало), за да отворите диалоговия прозорец Save Your Work (Записване на работата). Или:

Изберете Create a new space (Създаване на ново пространство).

Или

Изберете Save to an existing space (Запис в съществуващо пространство). Свържете се с приложението Webex и отворете пространството, в което искате да запишете. Ако сте гост потребител на персонално табло Webex Board, можете да записвате само в пространства, на които собственикът на таблото е член. Освен това като гост не можете да отваряте никакви бели дъски от пространство, на което собственикът на таблото не е член.

2

Изберете всички допълнителни бели дъски, които искате да запишете.

Ако създавате ново пространство, докоснете синята стрелка в горния десен ъгъл. В следващия диалогов прозорец можете да преименувате пространството и да добавите хора.

3

Докоснете синята отметка в ъгъла. Бялата(ите) дъска(и) ще бъде(ат) записана(и).

Ако сте създали ново пространство, то ще се отвори в приложението Webex.

За да изпратите по имейл текущата бяла дъска, докоснете в долния десен ъгъл. Или докоснете и изберете една или повече бели дъски от списъка. В диалоговия прозорец въведете имейл адресите или името(ната) на хора във вашата адресна книга. Редактирайте реда на темата и докоснете синята отметка, за да изпратите. Получателите ще получат имейл с бялата(ите) дъска(и) в .pdf формат.