Pomocí prstů nebo přiloženého stylusu můžete vytvářet kresby, sdílet nápady a přidávat poznámky ke sdílenému obsahu. Spolupráce nikdy nebyla snazší: posílejte tabule e-mailem, sdílejte je během hovorů, aby mohli všichni pracovat společně, nebo je ukládejte do prostorů Webex.

Základy funkce Tabule

Klepnutím na tlačítko tabule v dolní části dotykového displeje otevřete tabuli. Pokud již máte některé tabule rozpracované, otevře se ta nejnovější. Pokud ne, dostanete novou prázdnou tabuli. Jakmile se ve spodní části objeví panely nástrojů, můžete začít.

Nejprve se však podívejme, k čemu slouží tlačítka na panelu nástrojů na levé straně:

Otevřít

Otevření seznamu tabulí z aktuální relace. Klepnutím na jednu z tabulí ji otevřete.

Vytvoření nové ikony tabule

Nové

Začněte s novou, prázdnou tabulí.

Kopírovat

Zkopírujte otevřenou tabuli do složky tabule. Klepnutím na vyhledáte kopii a otevřete ji.

Odstranit

Odstranění otevřené tabule. Systém vás požádá o potvrzení. Pokud chcete odstranit další tabuli z aktuální relace, klepněte na možnost . Klepněte na možnost Odstranit na tabulích, které chcete odstranit (nebo vyberte možnost Vybrat vše). Klepněte na červené zaškrtnutí a systém vás vyzve k potvrzení volby.

Černé plátno

Změní tabuli na černou obrazovku. Jako výchozí vzhled tabule můžete nastavit černé plátno.

Po dokončení

Tabuli kdykoli ukončíte stisknutím tlačítka Domů a klepnutím na položku Ukončit relaci. Po výzvě k odstranění stávající práce se vrátíte na domovskou obrazovku. Další informace o ukončení práce s tabulí a vyčištění tabule najdete zde.

Tabule: vytváření obsahu

Vytváření obsahu na tabuli je snadné: stačí psát a kreslit na dotykový displej špičkou prstu nebo pomocí dodaného stylusu. Na tabuli může pracovat více osob současně. Přibližujte a oddalujte (až 3×) dotykový displej stejně jako na telefonu. Pokud se chcete pohybovat po tabuli se zvětšením, stiskněte tlačítko a přejeďte prstem ve směru, kterým se chcete pohybovat. Pokud chcete získat přehled o celé tabuli, oddalte ji (až 10×).

Podívejme se, co můžete udělat pomocí tlačítek na prostředním panelu nástrojů v dolní části obrazovky:

Zrušit/znovu

Zrušte nebo proveďte znovu poslední akci či akce.

Pero

Změňte tah pera. Klepnutím vyberte tloušťku: . Klepnutím na některé z barevných tlačítek vyberete jinou barvu.

Guma

Změňte koneček prstu (nebo stylus) na gumu a vymažte chyby. Pokud chcete tabuli zcela vymazat, klepněte dvakrát na gumu a potom klepněte na možnost Vymazat vše.

Tvary

Tabulka dokáže rozpoznat základní tvary, jako jsou čtverce, kruhy, trojúhelníky, obdélníky, šipky a zakřivené čáry, které kreslíte . Narovná za vás hrany a uzavře malé mezery v obrysech. Klepněte na tlačítko a nakreslete tvar, nebo nakreslete tvar a na sekundu stiskněte dotykový displej, než zvednete prst nebo stylus. Tabule rozpozná tvar a upraví jej za vás.

Rychlá poznámka

Přidejte rychlou poznámku na tabuli. Klepnutím na tlačítko zobrazíte softwarovou klávesnici. Napište text (až na 6 řádků), vyberte barvu a klepnutím na zaškrtávací políčko přidejte poznámku na tabuli. Klepnutím na jakoukoli poznámku na tabuli můžete změnit barvu, upravit text nebo ho odstranit. Podržte poznámku a tažením prstem ji přesuňte.

Sdílení tabule během hovoru

Tabuli můžete sdílet během hovoru a ostatní účastníci ji mohou upravovat ze svého zařízení nebo z aplikace Webex. Kdykoli uvidíte avatar nebo iniciály účastníka, který upravuje sdílenou tabuli.

1

Během hovoru (nebo z hovoru v otevřeném prostoru Webex) stiskněte tlačítko Domů a klepněte na možnost Tabule . Vaše tabule se automaticky živě sdílí s účastníky hovoru. Klepnutím na ikonu otevřete během hovoru novou tabuli.

2

Po dokončení práce klepněte na Hotovo v levém rohu obrazovky, ale nezapomeňte, že tabule je stále sdílená.

3

Klepnutím na ikonu pokračujte v práci nebo klepněte na možnost Zastavit sdílení, aby vaši tabuli neviděli ostatní.

4

Když hovor skončí, na domovské obrazovce se zobrazí výzva Uložte si práci. Klepnutím na něj uložíte tabule do prostoru Webex.

Uložení a odeslání tabule

Pokud je tabule již připojena k aplikaci Webex, stačí na tabuli otevřít prostor. Tabule vytvořené v aktuální relaci se automaticky uloží do tohoto prostoru jako snímky ve formátu .png. Další informace, jak otevřít prostor na tabuli, naleznete v článku Otevření prostoru na zařízení Cisco Webex Board.

V opačném případě můžete tabule uložit tak, že pro ně vytvoříte nový prostor nebo otevřete stávající prostor:

1

Na aktivní tabuli klepněte na ikonu , nebo klepnutím na tlačítko Domů otevřete dialogové okno Uložit práci. První možnost:

Zvolte Vytvořit novou mezeru.

Nebo

Zvolte Uložit do existujícího prostoru. Připojte se k aplikaci Webex a otevřete prostor, do kterého chcete tabuli uložit. Pokud jste hostem na osobním zařízení Webex Board, můžete ukládat pouze do prostorů, jejichž členem je vlastník tabule. Jako host také nemůžete otevřít žádnou tabuli z prostoru, jejíž vlastník tabule není členem.

2

Vyberte další tabule, které chcete uložit.

Pokud vytváříte nový prostor, klepněte na modrou šipku v pravém horním rohu. V dalším dialogu můžete prostor přejmenovat a přidat osoby.

3

Klepněte na modré zaškrtnutí v rohu. Vaše tabule se uloží.

Pokud jste vytvořili nový prostor, otevře se v aplikaci Webex.

Pokud chcete aktuální tabuli odeslat e-mailem, klepněte na ikonu v pravém dolním rohu. Nebo klepněte na ikonu a vyberte jednu nebo více tabulí ze seznamu. V dialogovém okně zadejte e-mailové adresy nebo jména osob v adresáři. Upravte předmět a klepnutím na modré zaškrtnutí jej odešlete. Příjemci obdrží e-mail s tabulemi ve formátu .pdf.