1

Selectați Vizualizare > Panouri > Gestionare panouri pentru a adăuga panoul de sondaj la întâlnirea dumneavoastră.

2

În pagina Gestionare panouri, selectați Sondaj din Panouri disponibile și faceți clic pe Adăugare. Apoi apăsați pe OK.

3

Selectați tipul de întrebare din lista verticală din secțiunea Întrebare a panoului Sondaj.

 • Selectați Răspuns scurt dacă doriți un sondaj cu un tip cu răspuns scurt.
 • Selectați Alegere multiplă – Răspunsuri multiple dacă doriți un sondaj cu mai multe răspunsuri dintr-o listă de posibilități.
 • Selectați Alegere multiplă – Răspuns unic dacă doriți un sondaj cu un singur răspuns dintr-o listă de posibilități.
4

Faceți clic pe Nou pentru a crea o nouă întrebare.

5

Tastați întrebarea în caseta de text care apare și apăsați Enter. În caseta de text care apare, tastați un răspuns la întrebarea dumneavoastră și apăsați Enter.

6

(Opțional) Repetați acest proces pentru toate întrebările și răspunsurile pe care doriți să le adăugați.

7

Faceți clic pe Deschidere sondaj.

1

Selectați Vizualizare > Panouri > Gestionare panouri pentru a adăuga panoul de sondaj la întâlnirea dumneavoastră.

2

În pagina Gestionare panouri, selectați Sondaj și faceți clic pe Adăugare. Apoi apăsați OK.

3

Accesați panoul Sondaj pentru fiecare întrebare și răspuns pe care doriți să le creați.

 • Apăsați pe pictograma Adăugare întrebare pentru a adăuga o întrebare nouă.

 • Apăsați pe pictograma Adăugare răspuns pentru a adăuga un răspuns nou.

4

Selectați tipul de întrebare din lista verticală din secțiunea Întrebare a panoului Sondaj pentru fiecare întrebare pe care o creați.

 • Selectați Răspunsuri multiple dacă doriți să selectați mai multe răspunsuri dintr-o listă de posibilități.
 • Selectați Răspuns unic dacă doriți să selectați un răspuns dintr-o listă de posibilități.
 • Selectați Răspuns scurt dacă doriți să tastați un răspuns scurt.
5

(Opțional) Repetați acest proces pentru toate întrebările și răspunsurile pe care doriți să le adăugați.

6

Faceți clic pe Deschidere sondaj.

Activitate

Acțiune

Modificarea tipului de întrebare

Windows: Selectați întrebarea pe care doriți să o modificați, apoi selectați noul tip de întrebare din lista derulantă. Faceți clic pe Schimbare tip pentru a implementa schimbarea.

Mac: Selectați Faceți clic aici pentru a schimba tipul de întrebare care este afișat sub fiecare întrebare.

Editarea unei întrebări sau a unui răspuns

Selectați întrebarea sau răspunsul, faceți clic pe pictograma EditareEditare, apoi faceți modificările.

Ștergerea unei întrebări sau a unui răspuns

Selectați întrebarea sau răspunsul, apoi selectați pictograma ȘtergereȘtergere.

Rearanjarea întrebărilor sau a răspunsurilor

Selectați întrebarea sau răspunsul, apoi selectați pictograma Mutare în susMutare în sus sau Mutare în josMutare în jos.

Ștergerea unui întreg chestionar

Selectați Ștergere toate în partea de jos a panoului de sondare.

Afișarea unui cronometru în timpul sondajului

 1. Windows: Selectați Opțiuni în partea de jos a panoului de sondare.

  Mac: Selectați pictograma Opțiuni din partea din dreapta jos a panoului de sondare.

 2. Bifați caseta Afișare, tastați durata în caseta Alarmă, apoi faceți clic pe OK.

  Opțiuni de sondare

Deschiderea unui sondaj

 1. Faceți clic pe Deschidere sondaj.

 2. Faceți clic pe Închidere sondaj pentru a închide sondajul. Dacă sondajul este cronometrat, se închide automat.

Distribuirea rezultatelor sondajului către participanți

În secțiunea Distribuire participanților, bifați caseta Rezultate sondaj sau caseta Rezultate individuale, apoi faceți clic pe Se aplică.

Salvarea unui chestionar de sondaj

Selectați Fișier > Salvare > Întrebări sondaj sau selectați pictograma SalvareSalvare.

Salvarea rezultatelor unui sondaj

Selectați Fișier > Salvare > Rezultate sondaj sau selectați pictograma SalvareSalvare.

Deschiderea unui fișier chestionar de sondaj pentru a afișa chestionarul pe panoul Sondaj

Selectați Fișier > Deschidere întrebări sondaj sau selectați pictograma DeschidereDeschidere.

Vizualizarea și distribuirea rezultatelor sondajului

În mod implicit, numai prezentatorul va vedea rezultatele sondajului.

Pentru a partaja rezultatele sondajului cu participanții, selectați Distribuire participanților > Rezultate sondaj > Se aplică.

Rezultate sondaj