Funkcia odosielania uvítacích e-mailov je v správe webu Cisco Webex Meetings zašednutá

Funkcia odosielania uvítacích e-mailov je v aplikácii Cisco Webex Meetings Site Administration sivá.

„Po vytvorení účtu poslať uvítací e-mail tomuto hostiteľovi“ je neaktívne.

Uvítacie e-maily musia byť odoslané novým alebo existujúcim hostiteľom.

Prispôsobené uvítacie e-maily sa novým hostiteľom neposielajú.

Nemôžem vybrať možnosť „Po vytvorení účtu poslať uvítací e-mail tomuto hostiteľovi“.

Ak Po vytvorení účtu pošlite tomuto hostiteľovi uvítací e-mail začiarkavacie políčko je sivé, uvítacie e-maily sa budú stále posielať novým hostiteľom. Doručenie tohto e-mailu však môže trvať až 24 hodín a ide o štandardný uvítací e-mail poskytovaný spoločnosťou Webex.

Ak chcete, aby sa uvítacie e-maily posielali ihneď po vytvorení účtu, alebo ak by ste chceli použiť prispôsobené uvítacie e-maily, kontaktujte svojho Webex Customer Success Managera pre ďalšiu pomoc, pozri článok: Ako získam pomoc so službou Webex?.

 

Bol tento článok užitočný?