Z náhlavnej súpravy môžete vymazať všetky spárované Bluetooth® zariadenia.

 

Tým sa z pamäte náhlavnej súpravy vymaže aj USB HD adaptér náhlavnej súpravy Cisco. Pozrite si časť Spárujte USB HD adaptér náhlavnej súpravy Cisco s náhlavnou súpravou a adaptér s náhlavnou súpravou znova spárujte.

Náhlavná súprava Cisco Headset 730 v režime párovania.

Posuňte a podržte prepínač napájania/Bluetooth na osem sekúnd. Ak sú zapnuté zvukové oznámenia, náhlavná súprava po vymazaní všetkých zariadení Bluetooth prehrá zvukovú výzvu.