Можете да изтриете всички сдвоени Bluetooth® устройства от слушалките си.

 

Това също така ще изтрие USB HD адаптера за слушалки Cisco от паметта на слушалките. Вижте Сдвоете USB HD адаптера за слушалки Cisco Headset, за да сдвоите отново адаптера към слушалките си.

Слушалки Cisco 730 в режим на сдвояване.

Плъзнете и задръжте превключвателя Power/Bluetooth за осем секунди. Ако звуковите известия са активирани, слушалките ви възпроизвеждат аудиоподкана, когато изтриват всички Bluetooth устройства.