Du kan slette alle sammenkoblede Bluetooth® enheter fra hode telefonene.

 

Dette sletter også Cisco-hode telefonens USB HD-Adapter fra hode telefonens minne. Se pare Cisco-hode telefonens USB HD-adapter til hode telefonene for å koble adapteren til hode telefonene på nytt.

Cisco hode telefoner 730 i parings modus.

Skyv og hold strøm/Bluetooth -bryteren i åtte sekunder. Hvis hørbare varsler er aktivert, spiller hode telefonene av en lydbeskjed når den sletter alle Bluetooth enheter.