Nabíjanie znamená, že náhlavná súprava Cisco Headset 720 a náhlavná súprava Cisco 730 ponúkajú pohodlné možnosti nabíjania a ukladania náhlavnej súpravy.

Po vložení náhlavnej súpravy do nabíjacieho stojana môžete tiež ukončiť aktívne hovory alebo prepnúť na iný zdroj zvuku. Túto funkciu môžete prispôsobiť v aplikácii Cisco Headsets a v počítačovej aplikácii Webex


 
  • Nabíjací stojan Cisco Headset 720 nie je kompatibilný s náhlavnou súpravou Cisco Headset 730. Podobne ani nabíjací stojan 730 nie je kompatibilný s náhlavnou súpravou Cisco Headset 720. Pred použitím skontrolujte, či máte správny nabíjací stojan.
  • Funkcia udalosti doku je k dispozícii iba s vydaním firmvéru 730 1-8-0-213 alebo novším a vydaním firmvéru 720 Series for Microsoft Teams 1-11-0-212 alebo novším. Náhlavná súprava Cisco radu 720 pre Webex momentálne nemôže používať nabíjací stojan na ukončenie hovorov alebo prepínanie zdrojov zvuku.
1

Pripevnite kolísku k základni logom Cisco smerom von. Časti nabíjacieho stojana sa natrvalo spoja.

Charging stand assembly
2

Zapojte priložený kábel USB do portu na zadnej strane nabíjacieho stojana. Druhý koniec kábla pripojte k ľubovoľnému napájanému portu USB.

Charging stand power
3

Posaďte náhlavnú súpravu k nabíjaciemu stojanu. LED dióda na prednej strane stojana svieti bielou farbou, keď slúchadlá správne sedia.


 
Uistite sa, že slúchadlá radu 720 sú umiestnené tak, aby mikrofón ramena smeroval na rovnakú stranu ako logo Cisco.
Cisco Headset 730 and charging stand