Punjenje podrazumeva da Cisco Slušalice 720 i Cisco Headset 730 nude pogodnu opciju punjenja i skladištenja za slušalice sa mikrofonom.

 
Štand za punjenje Cisco Slušalice 720 nije kompatibilan sa Cisco slušalicama 730. Slično tome, postoljak od 730 punjenja nije kompatibilan sa Cisco Slušalicama 720. Proverite da li imate ispravan štand za punjenje pre upotrebe.
1

Zakači kolevku na bazu sa Cisco logotipom okrenutim ka izlazu. Delovi štanda za punjenje se trajno kače.

Montaža štanda za punjenje
2

Priključite uključeni USB kabl u port na zadnjem sedištu štanda za punjenje. Povežite drugi kraj kabla u bilo koji USB port koji se napaja.

Punjenje stajaćih snaga
3

Zasednite slušalice na štand za punjenje. LED na prednjoj strani štanda pokazuje čvrsto belo kada slušalice sede kako treba.


 
Obavezno sedite na slušalice serije 720 sa bum mic okrenutim na istu stranu kao i Cisco logo.
Cisco Slušalice 730 i postoljak za punjenje