Zpoplatnění znamená, že Cisco náhlavní soupravy 720 a Cisco náhlavní soupravy 730 nabízejí pohodlný způsob pobírání a ukládání náhlavní soupravy.

 
Podstavec Cisco náhlavní soupravy 720 je nekompatibilní s Cisco 730 náhlavní soupravou Cisco. Podobný 730 je nekompatibilní s Cisco náhlavní 720 soupravou Cisco. Zkontrolujte, zda máte před použitím správný stát obbíjení.
1

Do základny s logem Cisco vepředu vložte stojan. Díly nabíjecího stojanu do sebe okamžitě zapadnou.

Sestavení nabíjecího stojanu
2

Do portu na zadní straně nabíjecího stojanu připojte dodaný kabel USB. Druhý konec kabelu připojte k napájenému portu USB.

Napájení nabíjecího stojanu
3

Přihlaste svou náhlavní soupravu do úsporného režimu. Pokud jsou sluchátka usazena správně, kontrolka na přední straně stojanu začne bíle svítit.


 
Ujistěte se, že sedíte náhlavní soupravu 720 seriálu s boom přes mikrofon směřujícím pod logem Cisco.
Náhlavní souprava Cisco 730 a nabíjecí stojan