Laddningen innebär att Cisco headset 720 och Cisco headset 730 erbjuder ett bekvämt laddnings-och lagrings alternativ för ditt headset.

 
Cisco headset 720 laddnings stället är inkompatibelt med Cisco headset 730. På samma sätt är 730 laddnings stället inkompatibelt med Cisco headset 720. Kontrol lera att du har rätt laddnings stativ innan du använder.
1

Koppla vaggan till basen med Ciscos logotyp vänd utåt. Laddningsställets delar knäpps samman permanent.

Montering av laddningsstativ
2

Anslut den inkluderade USB-kabeln till porten på laddningsställets baksida. Anslut den andra änden av kabeln till någon USB-port som har strömförsörjning.

Laddningsställets spänning
3

Sätt ditt headset på laddnings stället. Indikatorn på ställets framsida lyser med vitt fast sken när headsetet är korrekt isatt.


 
Se till att du sitter i headsetet 720-serien med bubbla-mikrofonen på samma sida som Cisco-logotypen.
Cisco-headset 730 och laddningsställ