Zmena jazyka zvukových upozornení

Jazyk zvukových upozornení môžete zmeniť prostredníctvom mobilnej aplikácie Cisco Headsets. Medzi dostupné jazyky patrí čínština (mandarínčina), angličtina (USA), angličtina (Spojené kráľovstvo), francúzština, nemčina, taliančina, japončina, kórejčina, portugalčina (Br), ruština a španielčina.

Náhlavná súprava sa resetuje po výbere nového jazyka. Pred dokončením resetovania nehýbte náhlavnou súpravou mimo dosahu, nemeňte zdroje zvuku ani nepripájajte kábel USB-C ani 3,5 mm.

1

V aplikácii Cisco Headset vyberte náhlavnú súpravu a stlačte tlačidlo Nastavenia > Zvukové upozornenia > Jazyk.


 

Ak sa ponuka Jazyk v aplikácii nezobrazuje, obráťte sa na správcu náhlavnej súpravy.

2

Vyberte jazyk, ktorý chcete počuť v náhlavnej súprave.

3

Vyberte položku Pokračovať.