Dok ste na pozivu ili sastanku, izaberite Isključi zvuk ga na dnu prozora sastanka. Znaćeš da radi kada dugme pocrveni. Ponovo uključi zvuk

Ako želite da se omamlite, izaberite Ponovo uključi zvuk. Ako želite, možete privremeno da se odvežete.

Ako pored svog imena vidite i na listi učesnika, to ukazuje da vas je Nemi, ne možeš se odmotati domaćin ili kohost prigušio i da ne možete da se omutite. Ako domaćin ili kohost želi da govorite, videćete obaveštenje da se ne smenite.

Ako ste povezani sa Cisco slušalicama, takođe možete da prigušite ili omamite sebe iz slušalica sa mikrofonom. Više informacija potražite u članku Pravljenje i odgovaranje na pozive pomoću Cisco slušalica 730 ili Korišćenje Cisco slušalica 500 series .