1

Tokom sastanka posetite učesnike da biste saznali ko se pridružio sastanku ili ne i da li aktivno učestvuju.


 

Napravite snimak ekrana liste osoba tokom sastanka ako želite podsetnik ko je prisustvovao sastanku nakon njegovog završetka.

 • U sastanku –navodi osobe koje su se pridružile sastanku, bez obzira na to da li su se pridružileAplikacija Webex, odSastanciili sa video uređaja. Upareni uređaji u sobi prikazuju imena svih uparenih sa tim uređajem. Takođe možete da vidite ko hostuje, prigušuje, deli, aktivno govori, pridružuje se van vaše organizacije, pridružuje se samo telefonom ili ako se neko pridružio, ali još uvek nije povezao svoj audio zapis.


   
  Da biste pronašli informacije o kontaktu nekoga na sastanku, zadržite pokazivač iznad slike profila.
 • Čekanje u predvorju– Ponekad će ljudi koji se pridruže možda morati da sačekaju u virtuelnom holu pre ulaska. Možeš da biraš koga želiš da pustiš unutra i koga želiš da zadržiš

 • Ne na sastanku– Zazakazani sastanakiliLična sobasastanak, ovaj odeljak uključuje osobe koje su primile poziv za kalendar za sastanak, ali se još uvek nisu pridružile. ZaWebex App sastanak koji je povezan sa razmakom, ovaj odeljak uključuje ljude koji su deo prostora, ali se još uvek nisu pridružili. Ovaj odeljak takođe uključuje sve osobe koje su se pridružile sastanku, ali su potom otišle.

1

Tokom sastanka posetite učesnike da biste saznali ko se pridružio sastanku ili ne i da li aktivno učestvuju.


 

Napravite snimak ekrana liste učesnika tokom sastanka ako želite podsetnik ko je prisustvovao sastanku nakon njegovog završetka.

 • U sastanku –navodi osobe koje su se pridružile sastanku, bez obzira na to da li su se pridružileAplikacija Webex, odWebex Meetingsili sa video uređaja. Upareni uređaji u sobi prikazuju imena svih koji su upareni sa tim uređajem. Takođe možete da vidite ko hostuje, prigušuje, deli, aktivno govori ili da li se neko pridružio, ali još uvek nije povezao svoj audio zapis.


   
  Dvaput dodirnite sliku profila da biste pronašli informacije o kontaktu nekoga na sastanku.
 • Čekanje u holu– Ponekad će ljudi koji se pridruže možda morati da sačekaju u virtuelnom holu pre ulaska. Možete da birate koga želite da pustite unutra i koga želite da držite potištene.

 • Nije u sastanku– zazakazani sastanakiliLična sobasastanak, ovaj odeljak uključuje osobe koje su primile poziv za kalendar za sastanak, ali se još uvek nisu pridružile. ZaWebex App sastanak koji je povezan sa razmakom, ovaj odeljak uključuje ljude koji su deo prostora, ali se još uvek nisu pridružili. Ovaj odeljak takođe uključuje sve osobe koje su se pridružile sastanku, ali su potom otišle.

1

Tokom sastanka idite na listu osoba da biste saznali ko se pridružio sastanku ili ne i da li aktivno učestvuju.


 

Napravite snimak ekrana liste osoba tokom sastanka ako želite podsetnik ko je prisustvovao sastanku nakon njegovog završetka.

 • U sastanku– navodi osobe koje su se pridružile sastanku, bez obzira na to da li su se pridružileAplikacija Webex, odSastanciili sa video uređaja. Upareni uređaji u sobi prikazuju imena svih koji su upareni sa tim uređajem. Takođe možete da vidite ko hostuje, prigušuje, deli, aktivno govori ili da li se neko pridružio, ali još uvek nije povezao svoj audio zapis.

 • Pozvan– zazakazani sastanakiliLična sobasastanak, ovaj odeljak uključuje osobe koje su primile poziv za kalendar za sastanak, ali se još uvek nisu pridružile. ZaWebex App sastanak koji je povezan sa razmakom, ovaj odeljak uključuje ljude koji su deo prostora, ali se još uvek nisu pridružili. Ovaj odeljak takođe uključuje sve osobe koje su se pridružile sastanku, ali su potom otišle.