Možete pozvati nekoga sa liste Omiljenih, Zapisanih ili Direktorijuma. Njihov broj možete da unesete i u polje Pretraga ili Okretanje.


  • Pretraga direktorijuma donosi najviše 100 stavki.

  • Možete da pozovete samo jednu osobu ili sobu za sastanke u isto vreme sa vašeg sobnog uređaja ili Webex table.

  • Spisak direktorijuma ćete videti samo ako nemate omiljene ili nedavno pozvane kontakte.

Pozovite iz svog direktorijuma

1

Dodirnite Call (Poziv) na početnom ekranu da biste otvorili meni Call (Poziv).


2

Započnite upisivanje imena kontakta u polje Pretraga ili biranje da biste dobili predloge iz direktorijuma. U većim organizacijama morate da unesete najmanje tri znaka da biste videli rezultate pretrage. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste Sadržaji ili Omiljeni.


3

Dodirnite ime kontakta i dodirnite Pozovi.

Izmenite kontakt pre poziva

1

Otvorite meni Call (Poziv) tako što ćete dodirnuti Call (Poziv) na početnom ekranu.


2

Potražite kontakt po imenu i dodirnite njegovo ime sa liste predloga. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste Sadržaji ili Omiljeni. Dodirnite Izmeni i pozovi na kartici za kontakt. To vam omogućava da izmenite broj ili adresu video snimka u polju za pretragu.

3

Kada završite sa uređivanjem, dodirnite Pozovi da biste uputili poziv.

Pozovite sa brojem ili video adresom

1

Dodirnite Call (Poziv) na početnom ekranu da biste otvorili meni Call (Poziv).


2

Ako želite da pozovete nekoga izvan svog direktorijuma ili nekoga čiji broj znate, dodirnite polje Pretraga ili biranje i unesite njegov broj. Takođe možete da unesete adresu video snimka da biste se pridružili ili započeli zakazani sastanak.


3

Dodirnite Pozovi.