Kada se naрete u sobi sa Cisco Webex Sobnimuređajem, Webex aplikacija se automatski povezuje sa njom. Kada uspostavite vezu, aplikaciju možete da koristite za pokretanje poziva na sobi ili desk uređaju i bežično deljenje ekrana.

Možete da vidite da li je aplikacija povezana kada se ime uređaja pojavi na vašoj listi prostora. U aplikaciji na radnoj površini one se na dnu vaše liste prostora. Na mobilnoj aplikaciji uređaji se prikazuju na vrhu liste. Izaberite ime uređaja i delite ekran da biste počeli da delite radnu površinu sa drugima.Uključite automatsku vezu na aplikaciji ako je isključena. Možete ga pronaći u okviru "Željene postavke" na aplikaciji radne površine i u okviru "Više opcija" na mobilnoj aplikaciji.

Kada isključite aplikaciju ili izađete iz sobe, aplikacija će biti isključena sa uređaja. Prekidanje veze može da potraje i do dva minuta.

Aplikacija otkriva uređaje osluškujući ultrazvučni signal ili otkrivanjem obližnjih uređaja na osnovu Wi-Fi informacija. Otkrivanje Wi-Fi mreže funkcioniše ako ga je administrator Webexa omogućio.

Aplikacija i povezivanje sa sobom ili desk uređajem funkcioniše i sa Operativnim sistemom Windows i sa Mac računarom, kao i sa većinom Android i iOS uređaja.


  • Uključite automatsku vezu na aplikaciji ako je isključena. Možete ga pronaći u okviru Preferences na Mac i Windows aplikaciji, a u okviru Napredna podešavanja na iPhone, iPad i Android aplikaciji.

  • Dozvolite snimanje na iPhone, iPad i Android uređaju.

  • Za automatsku vezu možete imati samo jednu sobu ili radni uređaj koji koristi ultrazvuk u sobi.