Kada ste u sobi sa uređajem Cisco Board, Desk ili Room Serije, uređaj serije Webex aplikacija se uz njih bespomoćno povezuje. Kada se povežete, pomoću aplikacije možete lako da pokrenete pozive na uređaju i da bežično delite ekran.

Možete da vidite da li je aplikacija povezana kada se ime uređaja pojavi u vašoj aplikaciji. Izaberite naziv uređaja i Delite na uređaju da biste počeli da delite radnu površinu sa drugima.Uključite automatsku vezu u aplikaciji ako je isključena. Pristupite opciji "Podešavanja" i izaberite opciju " Uređaji" . Uključite automatsko povezivanje sa uređajima u aplikaciji Desktop u aplikaciji Za radnu površinu . Uključite korišćenje ultrazvuka u mobilnoj aplikaciji ili koristite NFC .

Kada isključite aplikaciju ili napustite prostoriju, vaša aplikacija će biti isključena sa uređaja. Prekid veze može da potraje i do dva minuta.

Aplikacija otkriva uređaje slušajući ultrazvučni signal ili otkrivajući uređaje u blizini na osnovu Wi-Fi informacija. Wi-Fi otkriće funkcioniše ako ga je administrator omogućio.

Aplikacija i povezivanje sa uređajem funkcionišu i sa Windows i sa Mac, kao i sa većinom Android i iOS uređaja.


  • Da bi automatska veza funkcionisala, možete da imate samo jedan uređaj koji koristi ultrazvuk u sobi.