Automatsko povezivanje sa uređajem

Kada ste blizu uređaja, on se automatski povezuje sa aplikacijom Webex uređaja. Znate da je aplikacija povezana kada se ime uređaja pojavi na aplikaciji. Uverite se da ste uključili automatsku vezu na aplikaciji ako je isključena. Izaberite sliku profila i dođite do postavki i uređaja . U aplikaciji Radna površina izaberite stavku Više opcija za postavke i prebacite se automatski poveži sa uređajima. Na mobilnoj aplikaciji uključite funkciju "Koristi ultrazvuk " ili koristite NFC. Imajte na namenu da za automatsku vezu možete imati samo jedan uređaj koji koristi ultrazvuk u sobi. Više o povezivanju uređaja sa aplikacijom Webex pročitajte OVDE.

Kada ste povezani sa uređajem, možete da:

Deljenje ekrana

1

Kada je Mac ili Windows aplikacija povezana sa uređajem, kliknite na njeno ime u aplikaciji. Zatim kliknite na dugme Deli na uređaju.

23

Izaberite da li želite da delite ceo ekran ili samo neku od otvorenih aplikacija, a zatim kliknite na dugme Deli .

4

Da biste zaustavili deljenje kliknite na dugme "Zaustavi" na vrhu ekrana laptop računara.

Poziv iz aplikacije Webex

1

Kliknite na dugme U levom oknu aplikacije Webex.

Videćete listu nedavnih i propuštenih poziva.

2

Unesite ime, e-adresu ili video adresu iznad liste za biranje broja. Broj možete uneti i na tablu za biranje broja.

3

Izaberite uređaj sa padajuće liste ispod liste za biranje broja.

Ako ne možete da ga pronađete kliknite na dugme "Poveži se sa uređajem" na vrhu aplikacije. Zatim potražite uređaj sa kojem želite da se povežete ili izaberite neki od predloženih uređaja.

Unesite kôd prikazan na ekranu uređaja ako se to od vas zatraži.

4

Kliknite na dugme "Pozovi" Da biste pokrenuli poziv sa povezanog uređaja.

Pozovite Webex prostor

1

Odaberite razmak u aplikaciji Webex. Uverite se da je uređaj povezan sa aplikacijom Webex uređaj.

2

Kliknite na zeleno dugme Meet u gornjem uglu aplikacije da biste pozvali osobe u prostoru, sa povezanog uređaja.

Poveži se ručno

Ako se aplikacija Webex ne poveže automatski sa uređajem, možete je dodati na listu uređaja i izabrati je ručno.

Da biste izabrali i povezali se sa uređajem, kliknite na dugme "Poveži se sa uređajem" u aplikaciji Webex uređaj. Odaberite neki od nedavnih ili obližnjih uređaja ili potražite određeni uređaj. Pročitajte ovaj članak da biste pročitali više o ručnom povezivanju uređaja.