Pomoću Webex Assistanta možete da rezervišete sobu za sastanke ili da produžite rezervaciju sa 5 minuta na najviše 2 sata, ako je soba za sastanke dostupna. Rezervacija počinje kada je zatražite. Ne možete da rezervišete u nekom kasnijem trenutku.

Kada rezervišete ili produžite sastanak, rezervacija postaje vidljiva u kalendaru sobe za sastanke. Pojavljuje se u organizaciji organizatora, a ne osobe koja je rezervisala.

Da biste proverili kada je soba za sastanke rezervisana tog dana, recite „U redu Vebeks, prikažite današnje sastanke“.

Rezervišite sastanak

Da biste rezervisali sastanak, na primer, „OK Webex, rezervišite ovu sobu na 30 minuta“ ili „OK Webex, rezervišite ovu sobu do 10.40“. Webex Assistant potvrđuje rezervaciju ako je soba za sastanke dostupna.

Produžite sastanak

Rezervaciju sobe za sastanke možete da produžite u bilo kom trenutku tokom sastanka. 5 minuta prije završetka rezervacije za sastanak, na ekranu ćete vidjeti obavještenje o produženju boravka.

Da biste produžili rezervaciju, na primer, „OK Webex, produžite sastanak na 15 minuta“ ili „OK Webex, produžite sastanak do 14.30“. Webex Assistant potvrđuje rezervaciju ako je soba za sastanke dostupna.