Kako da ručno deinstaliram Webex Desktop Client na Mac računaru?

Kako da ručno deinstaliram Webex klijenta za radnu površinu na Mac računaru?

Kako da uklonim Webex klijenta na Mac računaru?

Koji su koraci za ručnu deinstalaciju Webex klijenta na radnoj površini za Mac?

Gde su lokacije za instalaciju Webex klijenta za Mac OS?

 • Informacije u odeljku za ručno uklanjanje su navedene na osnovu "onako kako jeste", a Webex nije odgovoran ako koraci nisu ispravno izvršeni.
 • Fascikla "Biblioteka" je podrazumevano skrivena.Pogledajte sledeći članak da biste prikaželi fasciklu "Biblioteka": WBX58578 - Kako da prikažem fasciklu biblioteke na Mac OS-u?
Da biste ručno uklonili Webex klijent radne površine na Mac računaru:
 1. Prevucite Webex iz fascikle "Aplikacije" u smeće.
 2. Idite na Mac HD > Korisnici > korisnički nalog > Library > Application Support > Cisco Spark > W ebex_upgradesfasciklu, a zatim prevucite Webex u smeće.
 3. Vratite se na Fasciklu Mac HD > Korisnici > Korisnički nalog > Biblioteka > Keš > Cisco-Systems.Spark , zatim izbrišite fasciklu ili kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Premesti u smeće.
 4. Isprazni рubre.
 5. Ako ćete ponovo instalirati Webex, ponovo pokrenite Mac pre nego što izvršite novu instalaciju.
Ako fascikla biblioteke nije vidljiva:
 1. Idite na Mac HD > korisnički > korisnički nalog.
 2. Kliknite na dugme Idi na jabukovu, a zatim pritisnite i držite taster Opcija.
 3. Biblioteka će sada biti vidljiva i na nje bi trebalo da kliknete. 
 4. Odatle možete da se krećete do stavke podrške > Cisco Spark > Webex_upgrades , a zatim da prevučete Webex u smeće.
 5. Vratite se na Mac HD > Users > User Account > Library > Caches > Cisco-Systems.Spark fasciklu, zatim izbrišite fasciklu ili kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Premesti u smeće.
 6. Isprazni рubre.

Da li je ovaj članak bio koristan?