Greška prilikom prijavljivanja u Tačka unosa procedure u Cisco Jabber

Greška "Tačka unosa procedure" prilikom prijavljivanja u Cisco Jabber.

Greška: 'Tačka unosa procedure ?createDirectory@FileUtils@JCFCoreUtils@SAXABV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocation@D@2@@std@@@Z nije mogla da se nalazi u biblioteci dinamičkih veza JCFCoreUtils.dll' prilikom prijavljivanja na Cisco Jabber.

 

Do sledeće greške može doći kada korisnik pokuša da se prijavi Cisco Jabber:
 

Slika koju je dodao korisnik

Koraci za rešavanje problema:
  1. Deinstalirajte Cisco Jabber.
  2. Potražite datoteke C:\Program (x86)\Cisco Systems.
  3. Izbrišite Cisco Jabber fasciklu.
  4. Obriši Keš za Jabber, pogledajte WBX72595 - Kako da obrišem keš memoriju u Cisco Jabber za Windows?
  5. Ponovo pokrenite računar.
  6. Ponovo instalirajte Cisco Jabber za Windows.

Da li je ovaj članak bio koristan?