Greška: 'http 1.1 usluga nije dostupna'

Greška: 'http 1.1 usluga nije dostupna'

Kada pokušam da podignem veb sajt Webex, vidim grešku 'http 1.1 Usluga nedostupna'.


Rešenje:

Ako vidite poruku „http 1.1 Usluga nije dostupna“, veb sajt Webex se trenutno prebacuje na drugi skup servera. Tokom ovog prebacivanja, keširani DNS unosi za vaš veb sajt Webex mogu privremeno pokazivati na netačne servere.

Pogledajte alineje u nastavku da biste rešili ovaj problem:

Da li je ovaj članak bio koristan?