Kako da ručno uklonim klijent privremenog rešenja datoteke?

Kako da ručno uklonim klijenta privremenog rešenja datoteke?

Kako da deinstaliram klijent sastanka privremenog rešenja datoteke (TFS)?


Napomena:Ako
je potrebno da ponovo sakrijete fascikle, pokrenite komandnu liniju i otkucajte: attrib +s +h C:\DOCUME~1\%USERNAME%\LOCALS~1\TEMPOR~1Solution

:

Ručno deinstaliranje klijenta privremenog rešenja datoteke (TFS) takođe će vas upoznati sa lokacijama instalacije koje Webex koristi.  TFS lokacija će ostati konstantna sve dok je TFS klijentu dozvoljeno da se normalno instalira.

Da biste ručno deinstalirali TFS klijent:

 1. Kliknite na dugme > Pokreni ", otkucajte CMD i pritisnite taster Enter ili pritisnite dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte sledeći tekst tačno onako kako je prikazano i pritisnite taster Enter:  attrib -s -h C:\DOCUME~1\%USERNAME%\LOCALS~1\TEMPOR~1
 3. Umanjite ili zatvorite prozor komande i krećite se preko operativnog sistema Windows u: C:\Documents and Settings\<USERPROFILE>\Local Settings\Temporary Internet Files
 4. Izbrišite neku/sve sledeće datoteke ako su prisutne:
  • Webexmc
  • Webexsc
  • Webexsac
  • Webexec
  • Webextc
  • Webex.ini

Da li je ovaj članak bio koristan?