Hur tar jag bort klienten temporary file solution manuellt?

Hur tar jag bort klienten Temporary File Solution manuellt?

Hur avinstallerar jag mötesklienten Temporary File Solution (TFS)?


Obs!
Om du behöver dölja mapparna igen ska du starta en kommandotolk och skriva: attrib +s +h C:\DOCUME~1\%USERNAME%\LOCALS~1\TEMPOR~1Lösning

:

Avinstallera klienten Temporary File Solution (TFS) manuellt även för att bekanta dig med installationsplatserna som Webex använder.  TFS-platsen förblir konstant så länge TFS-klienten tillåts installera normalt.

Så här avinstallerar du TFS-klienten manuellt:

 1. Klicka på > Kör, skriv CMD och tryck på Retur eller ok.
 2. Vid kommandotolken skriver du in följande text exakt som den visas och trycker på retur:  attrib -s -h C:\DOCUME~1\%USERNAME%\LOCALS~1\TEMPOR~1
 3. Minimera eller stäng kommandotolken och navigera via Windows för att: C:\Dokument och inställningar\<USERPROFILE>\Lokala inställningar\Temporära internetfiler
 4. Radera eventuella/alla följande filer om de finns på plats:
  • Webexmc
  • Webexsc
  • Webexsac
  • Webexec
  • Webextc
  • Webex.ini

Var den här artikeln användbar?