Od učesnika se traži da se prijave kada se kreću do Webex događaja na lokaciji

Od učesnika se traži da se prijave kada se kreću do Webex događaja na lokaciji.

Od mene se traži da se prijavim na Webex lokaciju iako je onemogućeno "Zahtevaj prijavljivanje pre pristupa lokaciji".

Da biste rešili ovaj problem, promenite podrazumevanu stranicu:

Rešenje :Promena
podrazumevane stranice za Webex događaje u administratoru lokacije:

  1. Prijavite se u administraciju Webex lokacije, a zatim idite na opciju "> Webex>".
  2. Pomerite se nadole do odeljka "Podrazumevane opcije".
  3. U padajućem meniju podrazumevane stranice izaberite stavku Pridruži se neispisanom događaju.
  4. Izaberite ispravku.
Promena podrazumevane stranice za Webex događaje u kontrolnom čvorištu:
  1. Iz prikaza korisnika u programu https://admin.webex.comIzaberite stavku Usluge , azatim na kartici "Sastanci" izaberite stavku "Lokacije".
  2. Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".
  3. U okviru Webex događaji izaberite stavku Opcije lokacije.
  4. Pomerite se nadole do podrazumevanih opcija, a zatim sa podrazumevane padajuće liste izaberite stavku Pridruži se neispisanom događaju.
  5. Izaberite ispravku.

Da li je ovaj članak bio koristan?