Podigni ruku na sastanke sa više od dva učesnika. Nije dostupna na sastancima započetim iz prostora Webex prostora.

Kada podignete ruku, to je vidljivo na aplikacijama Webex i na uređajima koji podržavaju ovu funkciju. Takođe možete da vidite da li je neko podigao ruku sa aplikacija Webex uređaja.

1

Na sastanku pristupite kontrolama poziva i izaberite dugme Reakcije . Tapnite na podigni ruku .Ako ne vidite dugme "Reakcije", tapnite na dugme "Još " Prvi.

Možete dugo pritiskati emoji da biste promenili ton kože. Kada je uređaj u ličnom režimu, ton kože koji ste odabrali će ostati. Na deljenim uređajima, ton kože će biti resetovan kada se poziv završi.

Svi na sastanku vide obaveštenje na ekranu da je neko digao ruku na sebe. Obaveštenje sa punim imenom se prikazuje za prvu podignutu ruku.Nakon toga, ikona " Podigni ruku " Pokazuje koliko ih je podiglo ruke.

Na uređajima osetljivim na dodir dodirnite ikonu "Podigni ruku" da biste otvorili listu učesnika i videli ko je podigao ruku. Na drugim uređajima otvorite listu učesnika sa kontrolera osetljivog na dodir. Učesnici koji su podigli ruku pojavljuju se na vrhu hronološkim redom.2

Da biste spustili ruku, kliknite na dugme "Reakcije " I tapnite na donju ruku . Ovo takođe uklanja ikonu sa liste učesnika pored vašeg imena.