Na početku sastanka možete videti oznake sa imenima za prvih 60 sekundi za do 4 osobe na krajnjem kraju. Nakon toga, ime aktivnih govornika je vidljivo na kratko kada počnu da govore.

Ako su za vašu organizaciju omogućene oznake sa imenima, možete da ih uključite i isključite na sobnom uređaju pomoću kontrolera Touch 10. Ako isključite oznake sa imenima, one se ne šalju tokom sledećeg poziva. Međutim, dobićete oznake sa imenima ako su dostupne. Imenske oznake se automatski ponovo uključuju nakon završetka poziva.


Imenske oznake nisu dostupne na transkodiranim konferencijama ili mekim klijentima.

1

Na kontroleru Dodirni 10, dodirnite naziv uređaja na početnom ekranu i dodirnite Podešavanja.

2

Dodirnite Nalepnice sa imenom za prepoznavanje lica i dodirnite prekidač da biste uključili ili isključili nalepnice za svoj uređaj.