Da biste registrovali uređaj, prvo morate da kreirate kôd za aktivaciju na kontrolnom čvorištu. Da biste saznali kako da kreirate kôd za aktivaciju, pogledajte članak Dodavanje deljenih uređaja i usluga na radni prostor .

Iz lokalnog Veb interfejsa možete registrovati samo uređaj koji prethodno nije registrovan.


Ako uređaj ranije nije registrovan ili je fabrički vraćen na početnu vrednost, morate podesiti vremensku zonu i jezičke postavke iz čarobnjaka. Ako se vreme čarobnjaka ukaћe, primeniжe se podrazumevane postavke.

Ograničenja

Neke konfiguracije, komande i statusi koji su dostupni u API-u primenjuju se samo na lokalne registrovane uređaje. Ne primenjuju se na Webex registrovane uređaje. U matrici podržanih komandi API vodiča, ove stavke su označene sa "Samo na prem".

Među neprimenjivim konfiguracijama, komandama i statusima nalaze se sve one koje se odnose na H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity i Far End Camera Control.

Preporučujemo da ne programiљete protiv API komandi u ovim kategorijama.

Iz API-ja

Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste saznali više o tome kako da pristupite API-u.


     xCommand Webex Registration Start 
   

Parametre:

Aktivacioni kôd (obavezno) <String: 16,="" 19="">

Kôd za aktivaciju koji je kreiran u kontrolnom čvorištu za ovaj uređaj.

BezbednostAction (obavezno) <Harden, NoAction="">

Očvrsni: Deaktivira sve lokalne korisnike koji su kreirani za ovaj uređaj i deaktivira makroe.

NoAction: Ne uklanja nikakve konfiguracije. Koristite NoAction ako želite da zadržite postojeće integracije.

Opis: Počnite da registrujete uređaj na Cisco Webex unošenjem koda za aktivaciju koji je kreiran u kontrolnom čvorištu. Morate odabrati da li ćete zadržati lokalne korisnike i integracije.

Dobijate potvrdu da je registracija bila uspešna ili neuspešna.


     xCommand Webex Registration Cancel 
   

Opis: Otkaži registraciju uređaja na Cisco Webex. Ova komanda funkcioniše samo u kratkom periodu nakon što je registracija pokrenuta sa xCommand Webex Registration Start.

Iz lokalnog Web interfejsa

Da biste registrovali uređaj, prvo morate da kreirate kôd za aktivaciju na kontrolnom čvorištu.

Otvorite Veb pregledač. Unesite IP adresu uređaja na traci adresa i prijavite se na Veb interfejs Kada je uređaj nov ili je fabrički resetovan, korisničko ime je administrator, a lozinka prazna.

Ako uređaj nije registrovan, možete kliknuti na klik ovde da biste se registrovali na Webex... dugme. Pojaviće se iskačući iskačući i možete uneti kôd za aktivaciju koji ste kreirali u kontrolnom čvorištu.


Svi lokalni korisnici i sve integracije koje su kreirane za ovaj uređaj biće deaktivirane.