For å registrere en enhet må du først opprette en aktiveringskode på Control Hub. For å lære hvordan du oppretter en aktiveringskode, se Legg til delte enheter og tjenester til et arbeidsområde.

Fra det lokale nettgrensesnittet kan du bare registrere en enhet som ikke har vært registrert tidligere.


Hvis enheten ikke har blitt registrert før eller den har blitt tilbakestilt til fabrikk, må du sette opp tidssone og språkinnstillinger fra veiviseren. Hvis veiviseren tidsavbrutt, vil standardinnstillingene bli brukt.

Begrensninger

Noen av konfigurasjonene, kommandoene og statusene som er tilgjengelige i API-en, gjelder bare for lokale registrerte enheter. De gjelder ikke Webex-registrerte enheter. I API-veiledningerStøttet kommandomatrise, er disse elementene merket med "On-prem only".

Blant de ikke-anvendelige konfigurasjonene, kommandoene og statusene er alle de som er relatert til H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity og Far End Camera Control.

Vi anbefaler at du ikke programmerer mot API-kommandoer i disse kategoriene.

Fra API

Les Avanserte innstillinger artikkel for å finne ut mer om hvordan du får tilgang til API.

xCommand Webex Registration Start

Parametere:

Aktiviseringskode (obligatorisk) <String: 16,="" 19="">

Aktiveringskoden som er opprettet i Control Hub for denne enheten.

SecurityAction (obligatorisk) <Harden, NoAction="">

Herde: Deaktiverer alle lokale brukere som er opprettet for denne enheten og deaktiverer makroer.

Ingen handling: Fjerner ingen konfigurasjoner. Bruk NoAction hvis du ønsker å beholde eksisterende integrasjoner.

Beskrivelse: Begynn å registrere en enhet til Cisco Webex ved å skrive inn aktiveringskoden som er opprettet i Control Hub. Du må velge om du vil beholde lokale brukere og integrasjoner.

Du får en bekreftelse på at registreringen har vært vellykket eller mislyktes.

xCommand Webex Registration Cancel

Beskrivelse: Avbryt enhetsregistrering til Cisco Webex. Denne kommandoen fungerer bare i den korte perioden etter at registreringen er startet med xCommand Webex Registration Start.

Fra det lokale webgrensesnittet

For å registrere en enhet må du først opprette en aktiveringskode på Control Hub.

Åpne en nettleser. Skriv inn IP-adressen til enheten i adressefeltet og logg på nettgrensesnittet. Når enheten er ny, eller har blitt tilbakestilt til fabrikk, er brukernavnet admin og passordet er tomt.

Hvis enheten ikke er registrert, kan du klikke på Klikk her for å registrere deg på Webex... knapp. En popup vises og du kan skrive inn aktiveringskoden du har opprettet på Control Hub.


Alle lokale brukere og eventuelle integrasjoner som er opprettet for denne enheten vil bli deaktivert.