För att registrera en enhet måste du först skapa en aktiveringskod i kontrollhubben. Mer information om hur du skapar en aktiverings kod finns i Skapa en plats och lägga till tjänster för en Cisco Webex Room-enhet eller Cisco Webex Board.

I det lokala webbgränssnittet kan du endast registrera en enhet som inte har registrerats tidigare.


Om enheten inte har registrerats innan eller om den har fabriksåterställts måste du konfigurera tidszon och språk via guiden. Om guiden ger timeout kommer standardinställningarna att tillämpas.

Begränsningar

En del av de konfigurationer, kommandon och tillstånd som är tillgängliga i API:n avser endast lokalt registrerade enheter. De gäller inte för Webex-registrerade enheter. I API-guidens Supported Commands Matrix är dessa objekt markerade som endast lokal tillämpning.

Bland ej tillämpliga konfigurationer, kommandon och statusar är allt som är relaterat till H.323 H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, närhet och kontroll av den bortre kameran.

Vi rekommenderar att du inte programmerar mot API-kommandon i dessa kategorier.

Från API:n

Läs artikeln Avancerade inställningar om du vill veta mer om åtkomst av API.

xCommand Webex Registration Start

Parametrar:

ActivationCode (obligatoriskt) <String: 16, 19 >

Aktiveringskoden som har skapats i kontrollhubben för den här enheten.

SecurityAction (obligatoriskt) <Harden, NoAction>

Harden: Inaktiverar alla lokala användare som har skapats för enheten och inaktiverar makron.

NoAction: Tar inte bort några konfigurationer. Använd NoAction om du vill behålla befintliga integrationer.

Description: Börja registrera en enhet på Cisco Webex genom att ange aktiveringskoden som har skapats i kontrollhubben. Du måste välja om du vill behålla lokala användare och integrationer

Du får en bekräftelse på att registreringen har genomförts eller misslyckats.

xCommand Webex Registration Cancel

Description: Avbryt enhetsregistreringen på Cisco Webex. Det här kommandot fungerar bara under en kort period efter registreringen påbörjas med xCommand Webex-registrering.

Via det lokala webbgränssnittet

Läs artikeln Avancerade inställningar om du vill veta mer om åtkomst av webbgränssnittet.

Om enheten inte har registrerats kan du klicka på knappen för att registrera dig för Webex. Ett fönster öppnas där du kan ange aktiveringskoden som du har skapat i kontrollhubben.


Alla lokala användare och alla integrationer som har skapats för enheten inaktiveras.