dodavanje osoba u prostor za poruke

1

Pređi u razmenu poruka, izaberite razmak, a zatim kliknite na " Osobe".

2

Kliknite na " Dodaj osobe", otkucajte prva slova njihovog imena ili imena e-adresa i izaberite ih sa liste. Ako ste izabrali osobu koju ne želite da dodate u prostor, kliknite na sliku profila da biste je uklonili.


 

Možete da dodate do 30 osoba odjednom lepeći listu e-adresa iz svoje aplikacije za e-poštu. Samo kopirajte listu primalaca za e-poštu i nalepite tu listu u polje "Dodaj osobe" u ovo polje prostora .

Da biste pozvali ljude u aplikaciju Webex, unesite njihove e-adresa i pritisnite Enter. Nakon što se pridruže aplikaciji Webex, videće vaš prostor u aplikaciji.

3

Kliknite na " Dodaj" da biste dodali izabrane osobe u prostor.


 

Kada dodate nekoga u prostor, ona dobija obaveštenje da je dodata.

Ako ne možete da dodate nekoga, to može biti zato što je prostor moderiran. Zamolite nekoga sa liste moderatora da ga doda.

1

Pređi u razmenu porukai izaberite prostor.

2

U prostoru dodirnite meni aktivnosti, odaberite "Osobe", a zatim izaberiteDodajte osobe. Unesite prva slova imena ili njihovih e-adresa i izaberite ih sa liste.

3

Zatim dodirnite Dodaj.


 

Kada dodate nekoga u prostor, on će dobiti obaveštenje da je dodat.

Ako ne možete da dodate nekoga, to može biti zato što je prostor moderiran. Proverite listu " Osobe" za moderatore i zatražite od njih da dodaju osobu.

1

Pređi u razmenu porukai izaberite prostor.

2

Pređi u meni aktivnosti, odaberite "Osobe ", a zatim izaberiteDodaj osobe Unesite prva slova imena ili njihovih e-adresa i izaberite ih sa liste.

Da biste pozvali ljude u aplikaciju Webex, ukucajte njihove e-adresa zatim je izaberite. Nakon što se pridruže aplikaciji Webex, videće vaš prostor u aplikaciji.

3

Zatim dodirnite U redu.


 

Kada dodate nekoga u prostor, on će dobiti obaveštenje da je dodat.

Ako ne možete da dodate nekoga, to može biti zato što je prostor moderiran. Proverite listu " Osobe" za moderatore i zatražite od njih da dodaju osobu.

1

Pređi u razmenu poruka, izaberite razmak, a zatim kliknite na " Osobe".

2

Kliknite na " Dodaj osobe", otkucajte prva slova njihovog imena ili imena e-adresa i izaberite ih sa liste. Ako ste izabrali osobu koju ne želite da dodate u prostor, kliknite na sliku profila da biste je uklonili.


 

Ako oni nemaju nalog aplikacije Webex, možete da kliknete na "Pozovi" da biste ih dodali.

3

Kliknite na " Dodaj" da biste dodali izabrane osobe u prostor.


 

Kada dodate nekoga u prostor, on će dobiti obaveštenje da je dodat.

Istovremeno možete da dodate do 50 osoba kopiranjem i lepenjem liste e-adresa odvojenih zarezima ili tačkama i zarezima.