přidat osoby do prostoru zpráv

1

Přejít do zasílání okamžitých zpráv, vyberte prostor a klikněte na možnost Lidé.

2

Klikněte na možnost Přidat osoby, zadejte první písmena jejich jména nebo e-mailové adresy a vyberte je ze seznamu. Pokud jste vybrali někoho, koho nechcete přidat do prostoru, kliknutím na jeho profilový obrázek jej odeberte.


 

Můžete přidat až 30 osob najednou vložením seznamu e-mailových adres z e-mailové aplikace. Stačí zkopírovat seznam příjemců pro e-mail a tento seznam vložte do pole Přidat osoby do tohoto prostoru.

Chcete-li pozvat osoby do aplikace Webex, zadejte jejich e-mailovou adresu a stiskněte klávesu Enter. Jakmile se připojí k aplikaci Webex, uvidí v aplikaci váš prostor.

3

Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte vybrané osoby do prostoru.


 

Jakmile někoho přidáte do prostoru, obdrží oznámení , že byl přidán.

Pokud nemůžete někoho přidat, může to být proto, že prostor je moderován. Požádejte někoho v seznamu moderátorů, aby jej přidal.

1

Přejít do zasílání okamžitých zpráva vyberte prostor.

2

V prostoru klepněte na nabídku aktivit, vyberte možnost Lidé a poté vyberte možnostPřidat osoby. Zadejte první písmena jejich jména nebo e-mailové adresy a vyberte je ze seznamu.

3

Potom klepněte na možnost Přidat .


 

Jakmile někoho přidáte do prostoru, obdrží upozornění , že byl přidán.

Pokud nemůžete někoho přidat, může to být proto, že prostor byl moderován. Zkontrolujte moderátory v seznamu Lidé a požádejte je, aby danou osobu přidali.

1

Přejít do zasílání okamžitých zpráva vyberte prostor.

2

Přejít do nabídky aktivit, vyberte Lidé a pak vybertePřidat osoby Zadejte první písmena jejich jména nebo e-mailové adresy a vyberte je ze seznamu.

Chcete-li pozvat osoby do aplikace Webex, zadejte jejich e-mailovou adresu a poté ji vyberte. Jakmile se připojí k aplikaci Webex, uvidí v aplikaci váš prostor.

3

Potom klepněte na možnost OK .


 

Jakmile někoho přidáte do prostoru, obdrží upozornění , že byl přidán.

Pokud nemůžete někoho přidat, může to být proto, že prostor byl moderován. Zkontrolujte moderátory v seznamu Lidé a požádejte je, aby danou osobu přidali.

1

Přejít do zasílání okamžitých zpráv, vyberte prostor a klikněte na možnost Lidé.

2

Klikněte na možnost Přidat osoby, zadejte první písmena jejich jména nebo e-mailové adresy a vyberte je ze seznamu. Pokud jste vybrali někoho, koho nechcete přidat do prostoru, kliknutím na jeho profilový obrázek jej odeberte.


 

Pokud nemají účet aplikace Webex, můžete je přidat kliknutím na možnost Pozvat.

3

Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte vybrané osoby do prostoru.


 

Jakmile někoho přidáte do prostoru, obdrží upozornění , že byl přidán.

Najednou můžete přidat až 50 osob zkopírováním a vložením seznamu e-mailových adres oddělených čárkami nebo středníky.