Možete da dodate sertifikate sa lokalnog veb interfejsa uređaja. Alternativno, možete da dodate i sertifikate putem API-ja. Za više informacija o tome kako da dodate sertifikate putem API-ja, pogledajte najnoviju verziju API vodiča.

Sertifikati o uslugama i pouzdani CA

Validacija sertifikata može biti potrebna kada se koristi TLS (Transport Layer Security). Server ili klijent mogu zahtevati da im uređaj dostavi važeći sertifikat pre nego što se komunikacija podesi.

Sertifikati su tekstualne datoteke koje potvrđuju autentičnost uređaja. Ovi sertifikati moraju biti potpisani od strane pouzdanog sertifikata (CA). Da bi se potvrdio potpis sertifikata, na uređaju mora da stoji lista pouzdanih CA. Spisak mora da sadrži sve CA neophodne za verifikaciju sertifikata i za evidenciju revizije i za druge veze.

Sertifikati se koriste za sledeće usluge: HTTPS server, SIP, IEEE 802.1X i evidencija revizije. Na uređaju možete da sačuvate nekoliko sertifikata, ali je za svaku uslugu istovremeno omogućen samo jedan sertifikat.


Prethodno sačuvani sertifikati se ne brišu automatski. Unosi u novi fajl sa CA sertifikatima se prilažu postojećoj listi.

Za Wi-Fi vezu

Preporučujemo da dodate pouzdani CA sertifikat za svaku Cisco Webex sobu ili radni sto ili Webex tablu, ako vaša mreža koristi WPA-EAP proveru identiteta. To morate da uradite pojedinačno za svaki uređaj i pre nego što se povežete na Wi-Fi.

Da biste dodali sertifikate za Wi-Fi vezu, potrebne su vam sledeće datoteke:

  • Spisak CA sertifikata (format datoteke: .PEM)

  • Sertifikat (format datoteke: .PEM)

  • Privatni ključ, bilo kao poseban fajl ili uključen u isti fajl kao i sertifikat (format fajla: .PEM)

  • Lozinka (obavezno samo ako je privatni ključ šifrovan)

Sertifikat i privatni ključ se čuvaju u istoj datoteci na uređaju.

Ako autentifikacija ne uspe, veza neće biti uspostavljena.

1

Sa korisničkog prikaza u https://admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i izaberite svoj uređaj na listi. Idite na Podršku i kliknite na Veb portal.

Ako ste postavili lokalnog administratora na uređaju , možete direktno da pristupite veb interfejsu tako što ćete otvoriti veb pregledač i uneti http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Idite na Bezbednost > Sertifikati > Prilagođeno > Dodajte sertifikat i otpremite korenske sertifikate CA.

3

Na openssl-u generišite privatni ključ i zahtev za sertifikat. Kopirajte sadržaj zahteva za sertifikat. Zatim ga nalepite da biste zatražili sertifikat servera od nadležnog organa za sertifikate (CA).

4

Preuzmite sertifikat servera koji je potpisao vaš CA. Uverite se da je u .PEM formatu.

5

Idite na Bezbednost > Sertifikati > Usluge > Dodajte sertifikat i otpremite privatni ključ i sertifikat servera.

6

Omogućite usluge koje želite da koristite za sertifikat koji ste upravo dodali.