Video zapis je podrazumevano uključen kada se pridružite pozivu ili sastanku.

Moguće je sakriti dugme "Isključi video zapis" iz korisničkog interfejsa. Za više informacija pročitajte ukloni podrazumevanu dugmad iz članka korisničkog interfejsa.


Ne morate da se pojavite na uređaju da biste isključili video. Takođe možete da ga isključite direktno u aplikaciji Webex aplikaciju tako što ćete kliknuti na dugme . Možete reći da je video isključen kada ikona postane crvena .


Domaćin sastanka može da isključi video zapis učesnika u Webex Meetings. Mogu da ga ponovo ukljuиe direktno sa svog uređaja tako љto жe dodirnuti ikonu kamere.

1

Kada ste u pozivu ili sastanku, dodirnite bilo gde na ekranu, a zatim dodirnite dugme Zaustavi video .

2

Tekst "Vaš video" se pojavljuje na ekranu.

Ikona kamere ostaje vidljiva tokom poziva da bi se ukazalo na to da je video isključen. Da biste ponovo uključili video zapis dodirnite dugme Start video zapisa .

Na DX70 i DX80 okrenite fizički zatvarač privatnosti u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste isključili video. Na Webex Desk, Desk Hub, Desk Mini i Desk Pro, prevucite roletnu za privatnost nalevo da biste isključili kameru.

Čak i kada je roletna za privatnost otvorena i dalje možete da uključite video tako što ćete dodirnuti stavku Start video Ili isključite video tako što ćete dodirnuti dugme "Zaustavi video" .

1

Kada ste u pozivu ili sastanku, dodirnite dugme Zaustavi video Na kontroleru (ili se krećite do njega pomoću daljinskog upravljača) da biste isključili video zapis.

2

Tekst "Vaš video" se pojavljuje na ekranu.

Ikona kamere ostaje vidljiva tokom poziva da bi se ukazalo na to da je video isključen. Da biste ponovo uključili video zapis dodirnite (ili izaberite)Započni video .