Pre nego što počnete

 • Administrator je mora da je omogućio podešavanja govorne pošte da biste mogli da pristupite i konfigurišete ih. Ako ne pronađete nijedno podešavanje govorne pošte, proverite sa svojim administratorom.
 • Opcija pozivanja na portalu User Hub

  Sva podešavanja govorne pošte možete da konfigurišete sa korisničkog čvorišta tako što ćete preći na Podešavanja >pozivanje > govornu poštu.

  Opcija pozivanja je dostupna samo korisnicima sa licencom za Webex Calling (Osnovna ili Profesionalna). Ako ne vidite opciju pozivanja, to znači da nemate licencu za Webex Calling.

  Ako želite da saznate sa kojim uslugom pozivanja podesiti, možete da proverite iz aplikacije Webex. Više detalja potražite u članku Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

 • Prosleđivanje govorne pošte

  Kada administrator omogući ovo podešavanje, možete da prosledite govorne poruke na broj ili lokal drugog korisnika. Kada je onemogućeno, ne možete da prosledite govorne poruke, koristite spoljno poštansko sanduče ili da pošaljete kopiju datoteke govorna poruka na navedenu e-adresa.

 • Brisanje govorne pošte

  Administrator može da podesi period isteka glasovnih poruka (1–180 dana) i uslove za brisanje isteklih poruka.


   
  Kada administrator konfiguriše postavke, glasovne poruke stare više od 180 dana se automatski arhivirane. Ako vam je potreban pristup arhiviranim glasovnim porukama, obratite se administratoru.

  Ako administrator nije konfiguriše podešavanja, morate ručno da izbrišete poruke.

 • Lozinka ili lozinka za govornu PIN

  Vaš administrator može da podesi minimalni broj dana (1–7) između promena pristupne šifre i perioda isteka šifre (15–180 dana). Ako administrator nije konfiguriše podešavanja, vaša lozinka nikada ne ističe.

  Pristupnu šifru za govornu poštu možete da resetujete sa korisničkog čvorišta, pogledajte članak Podešavanje ili resetovanje govorne pošte za PIN više detalja. Da biste preslušali govorne poruke iz Čvorišta korisnika, pogledajte članak Slušajte svoje glasovne poruke.


 
Ako naiрete na probleme u konfigurisanju podešavanja, obratite se administratoru. Administrator takođe može da konfiguriše sva podešavanja govorne pošte u vaše ime.

Omogući govornu poštu

Da biste primali govorne i faks poruke i konfigurisali različita podešavanja govorne pošte kao što su slanje poziva na govornu poštu, omogućavanje obaveštenja i podešavanje skladišta poruka, najpre morate da omogućite preklopno dugme govorne pošte.

1

Prijavite se u čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > pozivanje > govornoj pošti.

2

Idite u odeljak "Govorna pošta " i uključite preklopnik.

Šta je sledeće

Kada omogućite preklopnik govorne pošte, možete da konfigurišete različita podešavanja govorne pošte.

Šalji pozive u govornu poštu sa pozdravima

Možete da podesite kada želite da šaljete pozivaoce na govornu poštu. Na primer, možda ćete želeti da sve pozive šaljete na govornu poštu kada znate da ćete biti van kancelarije i da ne primate telefonske pozive.

Možete da podesite pozdrav za govornu poštu koja je poruka koju vaši pozivaoci čuju kada stignu do vaše govorne pošte. Postoje dve vrste pozdrava govorne pošte – zauzeto i nema odgovora. Pozdrav "Zauzeto" se reprodukuje kada je u toku drugi poziv i nemate čekanje poziva, a pozdrav "Bez odgovora" se reprodukuje kada ne odgovorite na poziv.


 
 • Dolazni pozivi se ne preusmeravanje na govornu poštu kada omogućite ovu čekanje poziva.
 • Ako ste omogućili prosleđivanje poziva, ta podešavanja prosleđivanje poziva zamenjuju podešavanja govorne pošte koje ste konfigurisali.
1

Prijavite se u čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > pozivanje > govornoj pošti.

2

Pristupite opciji "Pošalji pozive na govornu poštu" i izaberite neku od sledećih opcija:

 • Pošalji sve pozive na govornu poštu – ova opcija prosleđuje sve pozive na govornu poštu.

 • Slanje poziva u govornu poštu kada je linija zauzeta – Ova opcija prosleđuje pozive na govornu poštu kada ste već u pozivu. Možete odabrati da podesiti podrazumevani pozdrav ili prilagođeni pozdrav za reprodukciju kada je linija zauzeta.

  Da biste podesili podrazumevani pozdrav, izaberite podrazumevanu poruku kada je opcija zauzeta .

  Da biste podesili prilagođeni personalizovani pozdrav, izaberite opciju Prilagođena poruka i kliknite na "Otpremi datoteku" da biste otpremili vašu audio (WAV) datoteku ili kliknite na "Snimi poruku" da biste snimili poruku.

 • Pošaljite pozive na govornu poštu kada niko ne odgovori – Ova opcija prosleđuje dolazne pozive na govornu poštu nakon određenog broja zvona. U prozoru padajuća lista odaberite broj zvona pre reprodukcije pozdrava. Možete odabrati da podesiti podrazumevani pozdrav ili prilagođeni pozdrav za reprodukciju kada niko ne odgovori na poziv.

  Da biste podesili podrazumevani pozdrav, izaberite podrazumevanu poruku kada nema opcije odgovora .

  Da biste podesili prilagođeni personalizovani pozdrav, izaberite opciju prilagođene poruke i kliknite na "Otpremi datoteku" da biste otpremili svoju audio (WAV) datoteku ili kliknite na "Snimi poruku" da biste snimili poruku.


 

Kada otpremite datoteku ili snimite pozdrav, možete je promeniti tako što ćete izabrati "Zameni datoteku" ili snimiti neki drugi pozdrav. Snimanje novog pozdrava ili otpremanje nove datoteke zamenjuje prethodni pozdrav.

Audio (WAV) datoteka mora da bude 8 Khz, 8-bitni mono, CCITT μ-law, 2 MB maks. .wav format datoteke. Maksimalna veličina datoteke je 960 KB za 90 sekundi reprodukcije.


 

Pozdrave možete da snimite i biranjem glasovnog portala *62 sa Cisco IP telefona ili aplikacije Webex.


 

Ako izaberete opciju "Pošalji sve pozive na govornu poštu", ne možete da izaberete druge dve opcije. Možete odabrati da usmerate govornu poštu tako da se pozivi šalju na govornu poštu kada je linija zauzeta i šaljete pozive na govornu poštu kada zajedno ne izaberete nijednu opciju za odgovor.

3

Kliknite na Sačuvaj.

Sačuvajte govorne i faks poruke

Možete odabrati gde želite da čuvate govorne i faks poruke — na portalu User Hub ili na navedenoj e-adresa kao .tiff datoteku.

1

Prijavite se u čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > pozivanje > govornoj pošti.

2

Idite u skladište poruka i izaberite gde želite da uskladištite poruke:

 • Koristite interno poštansko sanduče – Ova opcija vam omogućava da pristupite govornoj pošti sa telefona ili preko korisničkog čvorišta. Izaberite opciju "Koristi nove funkcije telefona" indikator poruke da biste omogućili indikator o poruci na čekanju za stoni telefon.

   
  Interno poštansko sanduče ima sledeća ograničenja skladišta:
  • Ograničenje od 10 minuta za pojedinačne poruke

  • Ukupno ograničenje od 100 minuta za poštansko sanduče

 • Koristite spoljno poštansko sanduče – pomoću ove opcije možete da unesete e-adresa u koji želite da pošaljete sve govorne poruke. Ako je izabrana ova opcija, govorne poruke se ne transkribuju i ona ne može da se pristupi sa telefona, aplikacije za radnu površinu i korisničkog portala.
3

Kliknite na Sačuvaj.

Šta je sledeće

Ako na vašoj lokaciji je omogućena transkripcija govorne pošte, neophodno je da izaberete opciju "Koristi interno poštansko sanduče i e-poštu" kopiju poruke govorne pošte da biste dobijali transkripcije govorne pošte. Više informacija potražite u odeljku Podešavanje transkripcije govorne pošte.

Omogući obaveštenja o glasovnoj pošti

Možete podesiti ID e-pošte da biste dobijali obaveštenja kada se primi nova govorna pošta.
1

Prijavite se u čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > pozivanje > govornoj pošti.

2

Pristupite opciji "Obaveštenja" i uključite opciju "Primaj obaveštenja o govornoj pošti".

3

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Da biste dobijali obaveštenja e-poštom, izaberite "E-pošta " i unesite e-adresa na koje želite da šaljete obaveštenja.
 • Da biste primali obaveštenja o tekstualnim porukama, izaberite tekstualnu poruku i broj telefona i odaberite pružalac usluga.

   

  Ako želite da dobijate obaveštenja putem teksta, proverite sa dobavljačem bežične mreže da li ima e-poruke u procesu teksta.

4

Da biste poslali govornu poštu na e-adresa sa priloženom porukom, idite na "Dodatna podešavanja", uključite opciju "Pošalji kopiju poruke govorne pošte" i unesite e-adresu na koju ćete poslati transkripcije.


 

Ova opcija može biti nedostupna ako je onemogućeno prosleđivanje govorne pošte.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Šta je sledeće

Ako na vašoj lokaciji je omogućena transkripcija govorne pošte, neophodno je da izaberete opciju "Koristi interno poštansko sanduče i e-poštu" kopiju poruke govorne pošte da biste dobijali transkripcije govorne pošte. Pomoć potražite u članku Podešavanje odeljka transkripcije govorne pošte.

Podesi transkripciju govorne pošte

Uz transkripciju govorne pošte možete da primite e-poruku sa transkriptom govorne pošte u telu e-pošte i .wav datoteku kao prilog govorne pošte. Transkripciju govorne pošte možete da vidite i u aplikaciji Webex.

Pre nego što počnete

 • Podržani jezici su:

  • engleski
  • nemački
  • španski
  • francuski
 • Administrator mora da omogući transkripciju govorne pošte za vašu lokaciju.

1

Prijavite se u čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > pozivanje > govornoj pošti.

2

Idite u skladište poruka i izaberite "Koristi interno poštansko sanduče".

3

Idite na dodatna podešavanja i uključite opciju "Pošalji kopiju poruke govorne pošte" i unesite e-adresu na koju ćete poslati transkripcije.


 

Ova opcija može biti nedostupna ako je onemogućeno prosleđivanje govorne pošte.

4

Kliknite na Sačuvaj.

Sledeću sliku možete da koristite kao koristan vizuelni prikaz obaveštenja e-pošte za transkripciju govorne pošte.

Razlozi zašto transkripcija govorne pošte nije dostupna

Sistem ne proizvodi transkript ako je ukupni kvalitet ili tačnost transkripta loš. Može se desiti ako je kvalitet zvuka bio loš zbog sledećih ograničenja:

 • Osluškuj pozadinu

 • Slaba prototiska

 • Nepodržane jezičke reči su prisutne u zvuku


   

  Transkripcija govorne pošte je dostupna samo za govornu poštu koja je oteta na podržanim jezicima.

 • Debeli naglašeniji na

Ograničenja sa transkripcjom govorne pošte

 • Kada prosledite ili odgovorite na govornu poštu sa glasovnog portala, govorna pošta se ne transkribuje.

 • Kada sastavite govornu poštu i pošaljete je drugom korisniku sa glasovnog portala, govorna pošta se ne transkribuje.

Dozvoli pozivaocima da prenose iz pozdrava za govornu poštu

Možete da dozvolite pozivaocima da pritisnu 0 i da budu preneti na drugi broj telefona po vašem izboru kada dobiju pozdrav za govornu poštu.


 

Ako je ova funkcija omogućena, uverite se da ste snimili pozdrav za govornu poštu uz odgovarajuće smernice za pozivaoca. Na primer, "Da biste kontaktirali sa mojim asistentom, pritisnite 0."

1

Prijavite se u čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > pozivanje > govornoj pošti.

2

Idite na dodatna podešavanja i uključite prenos "0" na drugu broj telefona i unesite broj telefona na koje će se pozivaoci prenositi.

3

Kliknite na Sačuvaj.

Podesite da primate faks poruke

Razmena faks poruka vam omogućava da primate direktne dolazne faksove sa liste usluga govorne pošte.


 

Faksovi se skladište u deljenom skladištu zajedno sa glasovnim porukama. Kapacitet skladištenja je 100 minuta govorne pošte ili 1000 stranica faks poruka. Obavezno izdvojite prostor za nove faks poruke i mudro arhivirajte.

Pre nego što počnete

Opcija razmene faks poruka se pojavljuje samo ako je administrator omogućio funkciju za vas.

1

Prijavite se u čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > pozivanje > govornoj pošti.

2

Idite na razmenu faks poruka i uključite preklopnik.

Ako administrator omogućava razmenu faks poruka, preklopnik je podrazumevano uključen.

Pojaviće se vaš broj faksa i lokal.

3

Kliknite na Sačuvaj.