Kako podešate prosleđivanje poziva, zavisi od toga telefonska usluga koje imate. Ako niste sigurni, postoji lakљe reжi.

Ako ne vidite podešavanje prosleđivanja poziva, možda ćete morati prvo da je uključite na portalu za samostalno održavanje pozive. Možda vam je poznato da koristite portal samostalno održavanje za podešavanje opcija za telefon. Webex aplikacija koristi ta podešavanja i omogućava vam da ih praktično dodate iz aplikacije.

1

Idite na sliku profila, izaberite stavku Postavke (Windows) ili željene opcije (Mac), a zatim kliknite na dugme Pozivanje.

2

Pomerite se do dodatnih podešavanja poziva , a zatim kliknite na "Napredna podešavanja poziva " da biste otvorili portal u veb-pregledaču.

3

Izaberite "Moji telefoni " i pratite uputstva za dodavanje broja na koji želite da prosledite svoje telefonske pozive.

4

Nakon što uključite ovu opciju, prosleđivanje poziva možete da odete u podnožje aplikacije i izaberete gde da prosleđujete svoje telefonske pozive. Od toga možete da prosleđujete pozive na govornu poštu, drugu radnu liniju ako imate više linija ili broj koji ste pre podesili. Ili, da biste dodali novi broj, idite na , izaberite Otvori željene opcije poziva da biste se vratili na portal za samostalno održavanje poziva.

Podešavanja za telefon i prosleđivanje počinju da svetle zeleno i ostaju tako dok ne promenite postavku u "Ne prosleđuj pozive".

1

Idite na sliku profila, izaberite stavku Postavke (Windows) ili željene opcije (Mac), a zatim kliknite na dugme Pozivanje.

2

Idite na " Prosleđivanje poziva ", a zatim dodajte broj za prosleđivanje poziva ili izaberite prosleđivanje poziva na govornu poštu.

Nakon što uključite podešavanja za prosleđivanje poziva, telefon i prosleđivanje u podnožju aplikacije postaje zeleno i ostaje tako dok ne promenite postavku na "Ne prosleđuj pozive". Odavde možete da prosleđivanje poziva upravljate uređajem.

Dodirnite sliku profila, idite u opciju "Podešavanja > pozivanje", a zatim odaberite gde želite da prosleđujete telefonske pozive, kao što je govorna pošta ili broj koji ste ranije postavili. Ili možete da dodate još jedan broj.

Kada završite, ikona "Pozivanje" u dnu aplikacije se menja u izgledu i na vrhu liste "Pozivanje" prikazuje se baner koji prikazuje gde se prosleđuju vaši pozivi.