Neke pozive u aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

Sadržaj možete da delite kada se povežete sa prostorijom ili stonim uređajem.

1

Tokom sastanka izaberite Deli.

2

Kada delite sadržaj sa video ili audio prenosom, trebalo bi da proverite ove opcije:

 • Optimizacija padajuća lista:

  • Automatski optimizuj – bira najbolju optimizaciju za vaš tip sadržaja.

  • Optimizuj za tekst i slike – Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj rezoluciji i najjasnijem prikazu.

  • Optimizujte za pokret i video – video se reprodukuje mnogo nesmetano, jer se neka rezolucija povećava u korist veće stopa kadrova kako bi se smanjio kašnjenje i povećala fluidnost u deljenom video zapisu, animacijama ili dinamičkom sadržaju.


    
   • Ova opcija možda neće povećati broj slika u sekundi na sastancima sa više od 25 učesnika.

   • Ako odaberete ovu opciju, automatski se uključuje opcija deljenja zvuka sa računara.

 • Delite zvuk sa računara – omogućava drugima da, pored zvuka sa vašeg mikrofona, čuju i zvuke sa vašeg računara.

3

Izaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

Za aplikacije delite sve ili pojedinačne prozore aplikacije. Da biste delili prozor za sastanak aplikacije Webex i sve plutajuće prozore, morate da izaberete "Deli sve prozore iz aplikacije".

Držite Shift da biste izabrali više aplikacija. Svi na sastanku vide jednu od deljenih aplikacija u dato vreme.

Ako ne vidite aplikaciju koju želite da delite, pomerite se da biste videli sve otvorene aplikacije ili prevucite ručnu veličinu na bilo kom od četiri ugla ili bočnih strana da biste prozor povećali ili manje.


 
Videćete ime aplikacije kada se aplikacija umanji, kada se aplikacija oslanja na hardver za prikaz grafike ili kada je u toku univerzalna Windows platforma.
4

Pogledajte prozor Prikaži me ispred polje za potvrdu da biste prikazali svoj video ispred deljenog sadržaja.

Ova opcija nije dostupna kada delite prozor za sastanak u aplikaciji Webex i sve plutajuće prozore.
5

Pregledajte šta delite na vrhu ekrana. Proverite da delite samo ono što želite i da li svako na sastanku može da ga vidi.

Da biste prikazali prozor sa pregledom nakon što nestaje, zadržite pokazivač iznad kontrolne trake na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole .


 
Webex aplikaciju suzbija obaveštenja za dolazne poruke ili pozive kada delite ekran ili aplikaciju tokom sastanka.
6

Dok delite, možete da izaberete sledeće:


 

Da biste proširili ili skupili kontrolnu traku na vrhu ekrana, kliknite na strelicu. Ako kontrolna traka deljenja pokriva deljeni sadržaj, možete prevući traku na bilo koju drugu ivicu ekrana.

Ako video zapisi sličica pokrivaju deljeni sadržaj, plutajući panel takođe možete da prevučete na drugu lokaciju na ekranu.

 • Delite nešto drugo ili vezu deljenja da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju, ne morate prvo da prekinete deljenje.
 • Više kontrola deljenja > prikaži video zapis i kontrole u plutajućem prozoru da bi se prikazala plutajuća video tabla. Ova opcija je podrazumevano označena. Opozovite izbor u polju za oznaku Prikaži video zapis i kontrole u plutajućem prozoru da biste sakrili plutajući video panel.
 • Više kontrola deljenja > hvatanje beležaka za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.
 • Pauzirajte Pauziraj deljenje ekrana ili aplikacije.
 • Nastavite Nastavi sa deljenjem vašeg ekrana ili aplikacije.
7

Koristite plutajući prozor da biste pogodan za pristup sledećim opcijama:

 • Isključite ili ponovo uključite zvuk da biste isključili ili ponovo uključili svoj zvuk.
 • Zaustavite video ili pokreni video da biste isključili ili uključili video prenos.
 • Snimite Dugme Snimaj da biste snimili i sačuvali svoje sastanke za kasnije korišćenje.
 • Otvorite tablu sa učesnicima da biste videli listu svih učesnika sastanka, uključujući njihova imena, e-adrese i status (na primer, bilo da su isključeni ili ne). Ovaj panel možete da koristite za isključivanje ili uključivanje zvuka drugim učesnicima.
 • Još kontrola sastanka za pristup svim kontrolama sastanka.
 • Prikaz fokusa za aktivni govornik samo video prenos.Prikaz fokusa
 • Prikaz koordinatne mreže za prikazivanje video prenosa učesnika sastanka.Prikaz mreže
 • Sakrijte prikaz video Sakrij prikaz video prenosa prenosa da biste sakrili sve video zapise sa sličicama. Ime liste aktivni govornik prikazuje u plutajućem prozoru.
  Ime aktivnog govornika prikazuje samo

Indikator pokazuje mrežna veza i CPU, indikator se pojavljuje kada se sastanak snima, a indikator se pojavljuje kada je sastanak zaključan.

8

Kada želite da zaustavite deljenje, kliknite na " Zaustavi" na vrhu ekrana.

Uz podršku za macOS Catalina, nove dozvole za bezbednost i privatnost su potrebne korisnicima da bi u potpunosti pristupili svim funkcijama sastanka. Saznajte kako da proverite dozvole ovde.


 
Neke pozive u aplikaciji takođe imaju ove funkcije.
1

Tokom sastanka izaberite Deli.

2

Kada delite sadržaj sa video ili audio prenosom, trebalo bi da proverite ove opcije:

 • Optimizacija padajuća lista:

  • Automatski optimizuj – bira najbolju optimizaciju za vaš tip sadržaja.

  • Optimizuj za tekst i slike – Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj rezoluciji i najjasnijem prikazu.

  • Optimizujte za pokret i video – video se reprodukuje mnogo nesmetano, jer se neka rezolucija povećava u korist veće stopa kadrova kako bi se smanjio kašnjenje i povećala fluidnost u deljenom video zapisu, animacijama ili dinamičkom sadržaju.


    
   • Ova opcija možda neće povećati broj slika u sekundi na sastancima sa više od 25 učesnika.

   • Ako odaberete ovu opciju, automatski se uključuje opcija deljenja zvuka sa računara.

   Aplikaciji Webex je potrebno proširenje za deljenje zvuka sa računara. Ako nemate proširenje, aplikacija Webex preuzima kada kliknete na "Optimizuj za pokret i video" ili "Deli zvuk sa računara". Potrebno je da imate dozvolu administratora na računaru da biste instalirali proširenje i delili zvuk.

 • Delite zvuk sa svog računara – omogućava drugima da, pored zvuka sa vašeg mikrofona, čuju i zvuke sa vašeg računara.

3

Izaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

Za aplikacije delite sve ili pojedinačne prozore aplikacije. Da biste delili prozor za sastanak aplikacije Webex i sve plutajuće prozore, morate da izaberete "Deli sve prozore iz aplikacije".

Držite Shift da biste izabrali više aplikacija. Svi na sastanku će videti jednu od deljenih aplikacija odjednom.

Ako ne vidite aplikaciju koju želite da delite, pomerite se da biste videli sve otvorene aplikacije ili prevucite ručnu veličinu na bilo kom od četiri ugla ili bočnih strana da biste prozor povećali ili manje.


 
Videćete ime aplikacije kada se aplikacija umanji, kada se aplikacija oslanja na hardver za prikaz grafike ili kada je u toku univerzalna Windows platforma.

Da biste delili ekran sa svog iPhone ili iPad uređaja, izaberite ekran iPhone ili iPad > Delite, a zatim pratite uputstva za povezivanje USB kabla i pouzdanosti ovog računara. Otvorite sadržaj koji želite da delite na svom iPhone ili iPad uređaju.

4

Pogledajte prozor Prikaži me ispred polje za potvrdu da biste prikazali svoj video ispred deljenog sadržaja.

Ova opcija nije dostupna kada delite prozor za sastanak u aplikaciji Webex i sve plutajuće prozore.
5

Pregledajte šta delite na vrhu ekrana. Uverite se da delite samo ono što želite i da svi na sastanku mogu da ga vide.

Da biste prikazali prozor sa pregledom nakon što nestaje, zadržite pokazivač iznad kontrolne trake na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole .


 
Webex aplikaciju suzbija obaveštenja za dolazne poruke ili pozive kada delite ekran ili aplikaciju tokom sastanka.
6

Dok delite, možete da izaberete sledeće:


 

Da biste proširili ili skupili kontrolnu traku na vrhu ekrana, kliknite na strelicu. Ako traka za kontrolu deljenja pokriva deljeni sadržaj, prevucite traku na bilo koju drugu ivicu ekrana.

Ako video zapisi sličica pokrivaju deljeni sadržaj, plutajući panel takođe možete da prevučete na drugu lokaciju na ekranu.

 • Delite nešto drugo ili vezu deljenja da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju, ne morate prvo da prekinete deljenje.
 • Više kontrola deljenja > prikaži video zapis i kontrole u plutajućem prozoru da bi se prikazala plutajuća video tabla. Ova opcija je podrazumevano označena. Opozovite izbor u polju za oznaku Prikaži video zapis i kontrole u plutajućem prozoru da biste sakrili plutajući video panel.
 • Više kontrola deljenja > hvatanje beležaka za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.
 • Pauzirajte Pauziraj deljenje ekrana ili aplikacije.
 • Nastavite Nastavi sa deljenjem vašeg ekrana ili aplikacije.
7

Koristite plutajući prozor da biste pogodan za pristup sledećim opcijama:

 • Isključite ili ponovo uključite zvuk da biste isključili ili ponovo uključili svoj zvuk.
 • Zaustavite video ili pokreni video da biste isključili ili uključili video prenos.
 • Snimite Dugme Snimaj da biste snimili i sačuvali svoje sastanke za kasnije korišćenje.
 • Otvorite tablu sa učesnicima da biste videli listu svih učesnika sastanka, uključujući njihova imena, e-adrese i status (na primer, bilo da su isključeni ili ne). Ovaj panel možete da koristite za isključivanje ili uključivanje zvuka drugim učesnicima.
 • Još kontrola sastanka za pristup svim kontrolama sastanka.
 • Prikaz fokusa za aktivni govornik samo video prenos.Prikaz fokusa
 • Prikaz koordinatne mreže za prikazivanje video prenosa učesnika sastanka.Prikaz mreže
 • Sakrijte prikaz video Sakrij prikaz video prenosa prenosa da biste sakrili sve video zapise sa sličicama. Ime liste aktivni govornik prikazuje u plutajućem prozoru.
  Ime aktivnog govornika prikazuje samo

Indikator pokazuje mrežna veza i CPU, indikator se pojavljuje kada se sastanak snima, a indikator se pojavljuje kada je sastanak zaključan.

8

Kada želite da zaustavite deljenje, kliknite na " Zaustavi" na vrhu ekrana.

Možete da delite sadržaj tokom sastanka u Webex aplikaciji za iPhone i iPad koristeći iOS 11.1 ili noviji.

1

Tokom sastanka dodirnite "Više opcija" > deli sadržaj.

2

Izaberite opciju optimizacije:

 • Optimizuj za tekst i slike – Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj rezoluciji i najjasnijem prikazu.

  Ako izaberete ovu opciju, ali želite da se reprodukuje muzika u pozadini, možete da uključite deljenje zvuka uređaja.

 • Optimizujte za video – video se reprodukuje mnogo nesmetano, jer se neka rezolucija povećava u korist veće stopa kadrova kako biste smanjili kašnjenje i povećali fluidnost u deljenom video zapisu, animacijama ili dinamičkom sadržaju.

  Ako izaberete ovu opciju, deljenje zvuka uređaja je automatski uključeno za vas. Učesnici mogu da čuju zvuk iz vaše mobilni uređaj.

3

Odaberite šta želite da delite:

OpcijaOpis
Ceo ekran Dodirnite Deli, a zatim izaberite stavku Webex i dodirnite Pokreni emitovanje da biste počeli da delite.

Dodirnite bilo gde na ekranu da biste izašli iz menija za emitovanje i počeli da se krećite kroz deljenje ekrana.

Slika koja se čuva lokalno na mobilni uređaj Dodirnite Fotografiju i odaberite sliku.

 
Ako je slika bočna ili naopako, dodirnite da Dugme "Rotiraj desno" biste rotirali sliku.

Uvećajte ili povećajte pažnju učesnika na određenom delu slike.

PDF datoteka koja se čuva lokalno u vašem mobilni uređaj Dodirnite Datoteku i odaberite datoteku.
Vaša zadnja kamera Dodirnite Kamera i dodirnite Deli.

Video prenos se zaustavlja kada delite kameru.

4

Kada završite, dodirnite "Zaustavi deljenje " u sastanku da biste zaustavili deljenje.

Ako koristite Android 5.0 ili noviji, ekran možete da delite i tokom sastanka u Webex za Android.

1

Tokom sastanka dodirnite "Više opcija" > Još opcija delite sadržaj ili kameru.

2

Izaberite opciju optimizacije:

 • Optimizuj za tekst i slike – Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj rezoluciji i najjasnijem prikazu.

  Ako izaberete ovu opciju, ali želite da se reprodukuje muzika u pozadini, možete da uključite deljenje zvuka uređaja.

 • Optimizujte za video – video se reprodukuje mnogo nesmetano, jer se neka rezolucija povećava u korist veće stopa kadrova kako biste smanjili kašnjenje i povećali fluidnost u deljenom video zapisu, animacijama ili dinamičkom sadržaju.

  Ako izaberete ovu opciju, deljenje zvuka uređaja je automatski uključeno za vas. Učesnici mogu da čuju zvuk iz vaše mobilni uređaj.

3

Odaberite šta želite da delite:

 • Ceo ekran – dodirnite "Deli" > počnite odmah da biste prihvatili dozvole za snimanje i pripremili deljenje ekrana.
 • 3D model – Dodirnite 3D AR objekat. Kada prvi put odaberete ovu opciju, možda ćete morati da preuzmete modul za podršku za 3D AR objekat.

  Premestite uređaj tako da aplikacija može da otkrije površinu. Kada vidite obaveštenje da je površina obaveštenja otkrivena na ekranu, dodirnite Dodaj . Izaberite model koji će deliti sa Android telefona, Android tableta, Google Drive ili One Drive. Možete deliti 3D modele samo u GL formatu prenosa (.glb i .gltf).

  Dodirnite "Resetuj " da biste obrisali dodati objekat i ponovo pokrenuli AR sesiju.

 • Zadnja kamera – dodirnite kameru i dodirnite "Deli ".

  Ako je video prenos uključen, video-signal se zaustavlja kada delite kameru.

 • Slika koja se skladišti lokalno na vašem računaru mobilni uređaj – dodirnite fotografiju i odaberite sliku.

   
  Ako je slika bočna ili naopako, dodirnite da Dugme "Rotiraj desno" biste rotirali sliku.

  Uvećajte ili povećajte pažnju učesnika na određenom delu slike.

 • Datoteka PDF koja se čuva lokalno na vašem računaru mobilni uređaj – dodirnite "Datoteka " i odaberite datoteku.
4

Kada završite, dodirnite "Zaustavi deljenje" da biste završili.

Tokom sastanka možete da delite sve sa ekrana. Kada počnete da delite, videćete indikatori na vrhu ekrana da biste vas obavestili šta se deli.

Tokom sastanka izaberite "Deli ekran", a zatim odaberite ekran koji želite da delite. Kliknite ponovo na "Deli ekran" da biste zaustavili.