Sakrij manje važne prostore

Možete da sakrijete sve tipove prostora koje vam više ne pronađu važne, uključujući grupne prostore i prostore za direktne poruke.

Na listi prostora i desni klik izaberite "Sakrij ".

Ili, kada se pridružite prostoru, idite na opciju Informacije o prostoru, kliknite na dugme Obaveštenja, izaberite stavku Isključi i sakrij prostor, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kada sakrijete prostor:

  • Sva obaveštenja su automatski isključena za taj prostor.

  • Ako se prostor nalazi na vašoj listi omiljenih, biće uklonjen sa liste.

Međutim, i dalje možete da vidite skrivene prostore u rezultatima pretrage i na listi prostora svog tima.


 

Da biste otkrili prostor, izaberite "Skriveno", a zatim desni klik i izaberite "Otkrij".

Na listi prostora kliknite dugo pritiskanje prostor i dodirnite sakrij.

Prostor možete da sakrijete i iz menija "Prečice", prevucite brzo nalevo na prostor, dodirnite "Još", a zatim dodirnite "Sakrij ".

Kada sakrijete prostor:

  • Sva obaveštenja su automatski isključena za taj prostor.

  • Ako se prostor nalazi na vašoj listi omiljenih, biće uklonjen sa liste.

Međutim, i dalje možete da vidite skrivene prostore u rezultatima pretrage i na listi prostora svog tima.


 

Da biste otkrili prostor , izaberite "Skriveno", možete da dugo pritiskanje na prostoru i dodirnite dugme "Otkrij" ili prevucite nalevo na prostoru, dodirnite "Još", a zatim dodirnite "Otkrij".

Na listi prostora kliknite dugo pritiskanje prostor i dodirnite sakrij.

Kada sakrijete prostor:

  • Sva obaveštenja su automatski isključena za taj prostor.

  • Ako se prostor nalazi na vašoj listi omiljenih, biće uklonjen sa liste.

Međutim, i dalje možete da vidite skrivene prostore u rezultatima pretrage i na listi prostora svog tima.


 

Da biste otkrili prostor, dodirnite , izaberite "Skriveno", a zatim dugo pritiskanje prostor i dodirnite "Otkrij".