Na listi razmaka kliknite desnim tasterom miša na razmak i izaberite stavku Sakrij.

Ili, kada ste u prostoru, idite na informacije o prostoru , izaberite stavku Obaveštenja, izaberite stavku Isključeno i sakrij prostor , azatim kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Kada sakrijete razmak, sva obaveštenja se automatski isključe za taj prostor. Ali, i dalje možete da vidite skrivene prostore u rezultatima pretrage i na listi prostora vašeg tima. Takođe, ako sakrijete razmak koji se na listi omiljenih lokacija, on će biti uklonjen sa liste.

Možete da sakrijete sve tipove razmaka, osim direktnih razmaka poruka sa drugom osobom.

Na listi razmaka dugo pritisnite razmak i dodirnite Sakrij .


 

Kada sakrijete razmak, sva obaveštenja se automatski isključe za taj prostor. Ali, i dalje možete da vidite skrivene prostore u rezultatima pretrage i na listi prostora vašeg tima. Takođe, ako sakrijete razmak koji se na listi omiljenih lokacija, on će biti uklonjen sa liste.

Možete da sakrijete sve tipove razmaka, osim direktnih razmaka poruka sa drugom osobom.