הסתר רווחים פחות חשובים

אתה יכול להסתיר את כל סוגי החללים שכבר לא חשובים לך, כולל חללים קבוצתיים ומרחבי הודעה ישירה.

ברשימת הרווחים, לחיצה ימנית על הרווח ובחר הסתר .

או, כשאתה במרחב, עבור אל מידע על שטח , לחץ התראות , בחר כיבוי והסתרת מרחב , ואז לחץ שמור .

כאשר אתה מסתיר רווח:

  • כל ההתראות כבויות אוטומטית עבור החלל הזה.

  • אם המקום נמצא ברשימת המועדפים שלך, הוא יוסר מהרשימה.

עם זאת, אתה עדיין יכול לראות רווחים מוסתרים בתוצאות החיפוש וברשימת המרחבים של הצוות שלך.


 

כדי להסתיר מרחב עבור אל , בחר מוסתר , לאחר מכן לחיצה ימנית על הרווח ובחר גלה הסתרה .

ברשימת הרווחים, הקשה ארוכה על הרווח והקש הסתר .

אתה יכול גם להסתיר רווח מתפריט הקיצורים, החלק שמאלה על רווח, הקש עוד , ולאחר מכן הקש הסתר .

כאשר אתה מסתיר רווח:

  • כל ההתראות כבויות אוטומטית עבור החלל הזה.

  • אם המקום נמצא ברשימת המועדפים שלך, הוא יוסר מהרשימה.

עם זאת, אתה עדיין יכול לראות רווחים מוסתרים בתוצאות החיפוש וברשימת המרחבים של הצוות שלך.


 

כדי לבטל הסתרת רווח הקש , בחר מוסתר , לאחר מכן תוכל הקשה ארוכה על הרווח ולהקיש גלה הסתרה , או החלק שמאלה על הרווח, הקש עוד , ולאחר מכן הקש גלה הסתרה .

ברשימת הרווחים, הקשה ארוכה על הרווח והקש הסתר .

כאשר אתה מסתיר רווח:

  • כל ההתראות כבויות אוטומטית עבור החלל הזה.

  • אם המקום נמצא ברשימת המועדפים שלך, הוא יוסר מהרשימה.

עם זאת, אתה עדיין יכול לראות רווחים מוסתרים בתוצאות החיפוש וברשימת המרחבים של הצוות שלך.


 

כדי לבטל הסתרת רווח, הקש , בחר מוסתר , לאחר מכן הקשה ארוכה על הרווח והקש גלה הסתרה .